Studentská soutěž o nejlepší recenzi

Katedra středoevropských studií vypisuje studentskou soutěž o nejlepší recenzi. Druhý ročník soutěže pro studenty KSES má tentokráte dvě kategorie:

  1. o nejlepší recenzi na maďarskou, polskou, nebo slovenskou knihu;
  2. o nejlepší odbornou recenzi na monografii z oblasti historických věd.

Obecné podmínky soutěže:

  • recenzovaná kniha vyšla v roce 2014–2017;
  • kniha byla přeložena do češtiny (netýká se slovenské literatury);
  • recenze má všechny formální a obsahové náležitosti recenze;
  • recenze má minimální rozsah 6 000 a maximální rozsah 9 000 znaků (vč. mezer);
  • přijímány jsou pouze recenze původní, dosud nepublikované.

Texty do soutěže posílejte v elektronické podobě na mail: jana.patkova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do pátku 5. května 2017.

Pro nejlepší recenze najdeme publikační prostor. Ceny za první tři místa přislíbilo Národní muzeum v podobě volných lístků do NM a knižních publikací NM. Vítězové se mohou také těšit na kvalitní literaturu ze středoevropské oblasti.

Ceny budou vyhlášeny a předány: 19. května 2017.

Úvod > Aktuality > Akce > Studentská soutěž o nejlepší recenzi