Rozdělené světy – rozdělení lidé. Soutěž o nejlepší esej

Polský institut v Praze vyhlašuje u příležitosti Roku Josepha Conrada soutěž o nejlepší studentskou esej inspirovanou novelou Srdce temnoty.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Žánr: esej
Jazyk soutěžních prací: čeština
Rozsah: 4 – 10 stran (1str/1800 znaků)
Účastníci: studenti bakalářských a magisterských programů
Odměny autorů vítězných esejí:
1. místo: 10.000 Kč
2. místo: 5.000 Kč
3. místo: 3.000 Kč
4. – 6. místo: Čestná uznání a věcné dary
Porota: Renata Putzlacher, Petr Borkovec, Ondřej Pilný a zástupci Polského institutu
Práce budou hodnoceny anonymně.

Adresa pro odevzdání: program.praga@instytutpolski.org
Termín odevzdání: 31. července 2017
Vyhlášení výsledků: říjen 2017V
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne do konce roku 2017.

Podrobná pravidla a další informace: program.praga@instytutpolski.org

Více: Polský institut v Praze nebo https://www.facebook.com/events/222566394893581/

Úvod > Aktuality > Akce > Rozdělené světy – rozdělení lidé. Soutěž o nejlepší esej