Katedra

Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků a kultury střední Evropy v jejich historickém vývoji. Zaměřuje se především na visegrádský region Polska, Slovenska, Maďarska i Česka s přirozenými přesahy, například do německé Lužice, ukrajinské Haliče či Běloruska. Pokud jde o konkrétní jazyky regionu, KSES poskytuje studium maďarštiny, polštiny, romštiny a slovenštiny.

Na naší katedře lze studovat bakalářské a magisterské obory středoevropská studia a romistika. Ve spolupráci s dalšími katedrami a ústavy fakulty zajišťujeme i několik doktorských oborů: slovanské filologie, slovanské literatury, jazyky zemí Asie a Afriky a dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.

Náš výzkum spadá do několika vědeckých oblastí, zejména lingvistiky, literární vědy, historie a kulturní antropologie. V této rozmanitosti se odráží multidisciplinární povaha našich studijních oborů a různorodost výzkumných zájmů pracovníků katedry.

Naši studenti tráví část svých studií na některé ze zahraničních univerzit, což jim umožňuje široká mezinárodní spolupráce, do níž je zapojena Filozofická fakulta a Univerzita Karlova v Praze.

Úvod > Katedra