Katedra

Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především na visegrádský region Polska, Slovenska, Maďarska a Česka s přirozenými přesahy například do německé Lužice, ukrajinské Haliče či Běloruska. Pokud jde o konkrétní jazyky regionu, KSES poskytuje studium maďarštiny, polštiny, romštiny a slovenštiny.

Na naší katedře lze studovat bakalářské a magisterské obory Středoevropská studia a Romistika. Ve spolupráci s dalšími katedrami a ústavy fakulty zajišťujeme i realizaci doktorských oborů: Slovanské filologie, Slovanské literatury, Jazyky zemí Asie a Afriky a Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.

Náš výzkum spadá do vědeckých oblastí zejména lingvistiky, literární vědy, historie a kulturní antropologie. V této rozmanitosti se odráží multidisciplinární povaha našich studijních oborů a různorodost výzkumných zájmů našich pracovníků.

Naši studenti tráví část svých studií na některé ze zahraničních univerzit, což jim umožňuje široká mezinárodní spolupráce, do níž je zapojena Filozofická fakulta a Univerzita Karlova.

Ke stažení

Marián Sloboda, Koncepce rozvoje katedry na léta 2014–2017 (pdf; 132 kB).
Marek Junek, Koncepce rozvoje katedry na léta 2012–2014 (pdf; 48,1 kB).
Seznam rozvojových projektů na podporu oboru Středoevropská studia (k r. 2014) (pdf; 31 kB).

Úvod > Katedra