Knihovny

Katedra má dvě oborové knihovny:

  1. Knihovna hungaristiky
  2. Knihovna romistiky

Obě oborové knihovny jsou spravovány Knihovnou Celetná.

Fondy slovakistiky a polonistiky se nacházejí v centrální Knihovně Jana Palacha.

Knihovna hungaristiky

Knihovna je dostupná skrze výpůjční služby Knihovny Celetná. Knihy se k výpůjčce objednávají elektronicky v Centrálním katalogu UK a následně po emailovém vyzvání půjčují na výpůjčním pultě Knihovny Celetná. Vracet výpůjčky je možno též zde, nebo lze mimo otevírací dobu knihovny využít biblioboxu umístěného ve třetím patře naproti výtahu.

Knihovna hungaristiky obsahuje zejména studijní, odbornou a krásnou literaturu hungaristiky. Fond je pravidelně doplňován nejnovějšími odbornými publikacemi a novými čísly oborových časopisů Helikon a Irodalomtörteneti Közlemenyek.

Kontakt

libhung@ff.cuni.cz nebo libceletna@ff.cuni.cz, tel. +420 221 619 672

Aktuální otevírací doba

Po 8.00–11.00; Út 10.50–12.20 (místnost C341) a Knihovna Celetná.

Knihovna romistiky

Knihovna je dostupná jednak skrze vlastní otevírací dobu v Semináři romistiky (C116), jednak skrze výpůjční služby Knihovny Celetná. Knihy je možné vyzvedávat přímo na místě v otevírací době knihovny, nebo pomocí elektronických objednávek z Centrálního katalogu UK požádat o jejich připravení na výpůjční pult v Knihovně Celetná. Vracet výpůjčky lze v Knihovně romistiky i v Knihovně Celetná, nebo je možno mimo otevírací dobu obou knihoven využít biblioboxu umístěného ve třetím patře naproti výtahu.

Knihovna romistiky obsahuje zejména studijní, odbornou a krásnou literaturu romistiky. Fond je pravidelně doplňován nejnovějšími odbornými publikacemi a novými čísly oborových a národnostně menšinových časopisů, např. Romano džaniben. Více oborových informací naleznete na webu www.romistika.eu.

Kontakt

libromi@ff.cuni.cz, tel. +420 221 619 722

Aktuální otevírací doba

viz Knihovna romistikyKnihovna Celetná.

Jak nalézt Knihovnu romistiky

V prvním patře budovy Celetná 20 se vydejte doleva od hlavního schodiště až na konec chodby, dále doleva k postrannímu schodišti a o patro níže; dveře 116 se nachází přímo naproti schodišti.

Provozní informace

Podepsáním přihlášky se čtenáři zavazují dodržovat Výpůjční řád Knihovny FF UK. Závazným dokumentem je též Knihovní řád Univerzity Karlovy (Opatření rektora 24/2016) s jednotnou maticí výpůjček jako svou přílohou.

Placení pokut za pozdní vrácení výpůjček je možné na výpůjčním pultě Knihovny Celetná nebo převodem na účet této knihovny. Podrobněji viz: ff.cuni.cz/platby-pokut-prevodem. Knihy je nutné před placením nejdříve vrátit. Odečtení z konta v případě biblioboxů trvá max. 1 pracovní den (zpozdné se dále nenačítá, posledním dnem zpozdného je den předcházející vrácení).

Úvod > Katedra > Knihovny