Evžen Gál

PhDr. Eugen Gál, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody, č. 341 (Celetná 20)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 341

Evžen Gál vyučuje současnou maďarskou literaturu a maďarskou literaturu 20. století. Od roku 2001 je členem výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii (IAHS). V letech 2003–2009 působil jako ředitel Českého centra v Budapešti. V předchozích letech se spolupodílel na sociolingvistických výzkumech etnických menšin v ČR. Byl též šéfredaktorem maďarského kulturně-společenského časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vydává Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Řadu let zastupoval maďarskou menšinu v Radě vlády pro národnostní menšiny.

Publikace

 • Gál E.: Rákos Péter, a tanár. In Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 2015, s. • p. 227-230. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Az emlékezet törött tükörcserepei. In Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 2015, s. • p. 263-270. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Levelek František Halas és Szabó Lőrinc kapcsolatához. Irodalmi Szemle, 2015, č. • no. 58, s. • p. 72-75. ISSN 1336-5088.
 • Gál E.: Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v čekých zemích, 2015. 302 s. • p. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: "Já jsem já". In Opravené vydání. Praha, Academia, 2014, s. • p. 288-301. ISBN 978-80-200-2385-8.
 • Gál E.: Maďarsko: "Pokračujeme". Listy, 2014, č. • no. 44, s. • p. 43-51. ISSN 1210-1222.
 • Gál E.: Prága-Budapest. In Cseh ködképek fürkészője. Budapest, reciti, 2014, s. • p. 19-27. ISBN 978-615-5478-07-9.
 • Gál E.: Egy prágai magyar írástudó 1989 után. Bohemia, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 29-33. ISSN 1219-0500.
 • Gál E.: Národní siloprostor. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 9, s. • p. 7-13. ISSN 1802-4734.
 • Gál E.: Rákos Péter életművének statikája és dinamikája. In Monok I.: Gondolatok a hungarológiáról. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2012, s. • p. 17-39. ISBN 978-963-87595-9-7.
 • Gál E.: Neúnavná slova. Praha, Academia, 2011, s. • p. 573-630. ISBN 978-80-200-1972-1.
 • Gál E., Rákos P.: Neúnavná slova. Praha, Academia, 2011. 647 s. • p. ISBN 978-80-200-1972-1.
 • Gál E.: Kde se loví hlasy a jak dostat džiny do lahví. Listy, 2010, č. • no. 40, s. • p. 48-55. ISSN 0000-0000.

Vedení závěrečných prací

 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Evžen Gál