Jana Pátková

PhDr. Jana Pátková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • st 12.30–13.30, č. 27 (nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 27

Vyučuje literární teorii, interpretaci literárního díla a dějiny slovenské literatury. Zaměřuje se na interpretaci textu, kontakty české a slovenské literatury a širší středoevropský literární kontext. Spolupracuje s českými literárními periodiky na překladech ze slovenské literatury.

Publikace

 • Pátková J.: Ke Štúrově cestopisu Cesta do Lužic (vykonána z jara 1839). Slavia, 2017, č. • no. 86, s. • p. 1-14. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové. Slovenská literatúra, 2017, č. • no. 64, s. • p. 87-103. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Od juvenilií k porevolučním prózám. Romboid, 2015, č. • no. 50, s. • p. 64-66. ISSN 0231-6714.
 • Pátková J.: Ke konceptu těla a tělesnosti v povídkách a novelách Stanislava Rakúse. In Součková M.: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. • p. 276-292. ISBN 978-80-555-1401-7.
 • Pátková J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000. 2. část. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2015, č. • no. 67, s. • p. 67-71. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000. 1. část. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2015, č. • no. 67, s. • p. 30-35. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J.: Příběh současné slovenské literatury v monografickém zpracování. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 226-229. ISSN 0862-8440.
 • Pátková J.: Dumky večerní na rozhraní - ke Štúrově básnickému cyklu. In Chmel R.: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje. Bratislava, Kalligram, 2015, s. • p. 80-95. ISBN 978-80-8101-914-2.
 • Pátková J.: Róbert Kiss Szemán: Slovanský Goethe v Pešti : Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. Slavia, 2015, č. • no. 84, s. • p. 113-116. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Stanislav Rakús: Medzi látkou a témou. Slavia, 2014, č. • no. 83, s. • p. 106-108. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J., Nagy P.: Rozhovor o slovenské literatuře 20. století. Půlnoční expres, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 2-7. ISSN 2336-1166.
 • Pátková J.: Příspěvek k diskusi o dějinách středoevropských literatur. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 189-192. ISSN 0862-8440.
 • Pátková J.: Z časopiseckých juvenilií Stanislava Rakúse : poznámky k interpretaci literárních textů z let 1963 - 1976. Slovenská literatúra, 2011, č. • no. 58, s. • p. 546-557. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Konstanty Rakúsovy tvorby : (K interpretaci povídky Vymeriavanie plochy). In Součková M.: Medzi umením a vedou : (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúse). Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. • p. 158-164. ISBN 978-80-555-0151-2.

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Katedra > Vyučující > Jana Pátková