Jiří Januška

Mgr. Jiří Januška

Funkce
  • tajemník (administrativní tajemník) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
  • dle dohody, č. 341 (Celetná 20)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 341

Jiří Januška vyučuje lingvistiku maďarštiny a také maďarské jazykové kurzy. Zpracoval dějiny české univerzitní hungaristiky a rovněž české lingvistické hungaristiky, zabývá se lingvistikou maďarštiny, česko-maďarskými jazykovými vztahy, porovnáváním jazyků středoevropského jazykového areálu a metalingvistickými otázkami.

Rozšířená verze životopisu a seznamu publikací [PDF]

Osobní stránka na Academia.edu

 

Další informace a materiály k výuce a k atestacím

 

 

 

Vzdělání

od r. 2009: doktorské studium oboru obecná lingvistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2009: Mgr. v oborech lingvistika, fonetika a maďarština, Univerzita Karlova v Praze

 

Zaměstnání

od r. 2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Katedra středoevropských studií (asistent)

2007–2009: Ústav pro jazyk český AV ČR (pomocný pracovník v oddělení onomastiky)

 

Projekty

2015: Rozvojový projekt FF UK Inovace výuky maďarštiny pro začátečníky a mírně pokročilé na FF UK, řešitel.

2010–2011: Dějiny české lingvistické hungaristiky, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 85410), řešitel.

2008–2009: Kritická analýza a vydání díla Doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 258036), spoluřešitel (spolu s J. Křivanem, J. Chromým a J. Kusákem).

 

Publikace

Články

Januška, Jiří (2013). Čeští lingvisté o maďarštině (přehled témat). Časopis pro moderní filologii, roč. 95, č. 1, s. 55–70.

Januška, Jiří (2013). Rákos Péter pályafutásának kezdetei és pedagógiai tevékenységének állomásai a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán [Počátky dráhy Petra Rákose a přehled jeho pedagogického působení na Filozofické fakultě pražské Karlovy univerzity]. Bohemia: Folyóirat a cseh kultúra barátainak (Budapest), A Bohemia folyóirat 2012. április–2013. márciusi számának melléklete, s. 7–10. [PDF]

Januška, Jiří (2012). Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus 52, Fasc. 2, s. 69–100. [Vyšlo v září 2013.] [PDF]

Překlady

Żmigrodzki, Piotr: Metalingvistika. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, roč. 4, č. 2, s. 85–99. [PDF]

Kovács, István: Piłsudski… Katyň… Solidarita…: klíčové pojmy polských dějin 20. století. Brno: Barrister & Principal, 2010. 308 s.

Editorská činnost

Novák, Pavel: Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. J. Křivan – J. Januška – J. Chromý (eds.). Praha: Akropolis, 2010. 338 s.

Bibliografická činnost

Bibliografie české lingvistické hungaristiky: soupis českých lingvistických prací pojednávajících o maďarštině. Uveřejněno 2012. 62 s.

Výběrová bibliografie doc. PhDr. Zdeňka Starého, CSc. In: Rozhovory s českými lingvisty III. J. Chromý – E. Lehečková (eds.) Praha: Dauphin, 2010. s. 224–225.

Soupis díla Pavla Nováka. In: P. Novák: Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. Praha: Akropolis, 2010. s. 311–320.

 

Organizační činnost

od r. 2007: Letní škola lingvistiky (2007–2015 Dačice, od 2016 Litomyšl)

26.–27. 11. 2013: Konference ke 160 letům české univerzitní hungaristiky

Úvod > Katedra > Vyučující > Jiří Januška