Maria M. Nowakowska

Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • ponděli 14:00-15:30, č. 8 (nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 8

Rozvrh

Publikace

  • Nowakowska M.: Postacie bajkowe i fantastyczne na tle wybranych języków słowiańskich - problem "szemranego" rodzaju gramatycznego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2014, č. • no. 21, s. • p. 221-229. ISSN 0860-6587.
  • Nowakowska M.: Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2013, č. • no. 20, s. • p. 141-147. ISSN 0860-6587.
  • Nowakowska M.: ACTA i inne najnowsze akronimy w języku polskim, słowackim i słoweńskim. In Philologica. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s. • p. 107-115. ISBN 978-80-223-3559-1.
  • Nowakowska M.: Świat wulgaryzmów w słowackim przekładzie "Wojny polsko-ruskiej" Doroty Masłowskiej. In Individualna in kolektivna dvojezičnost, Bilingvizem - 2. slavistična srečanja. Ljubljana, Oddelek za slavistiko FF UL, 2012, s. • p. 416-426. ISBN 978-961-237-557-7.
  • Nowakowska M.: Interferencje z zakresu składni zachodzące w procesie przyswajania polszczyzny przez Słoweńców uczących się języka polskiego. In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). München, Verlag Otto Sagner, 2012, s. • p. 188-192. ISBN 978-3-86688-236-2.
  • Nowakowska M.: Podstawy etykiety językowej w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2011, č. • no. 18, s. • p. 141-148. ISSN 0860-6587.
Úvod > Katedra > Vyučující > Maria M. Nowakowska