Marián Sloboda

Marián Sloboda, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
 • pondělí 13.30–14.00, č. 456 (nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 456

Zabývá se sociolingvistikou a analýzou diskurzu, především na materiálu slovenštiny a dalších slovanských jazyků. Tematicky se zaměřuje na jazykový management a jazykovou politiku, na problematiku národnostních menšin, otázky multilingvismu a jazykovou krajinu. Působí v redakční radě časopisu Sociolinguistic Studies a internetového portálu MigraceOnline, je členem Mezinárodní asociace bělorusistů (MAB) a Komise pro sociolingvistiku při Mezinárodním komitétu slavistů. V letech 2011–2015 působil jako zástupce odborné veřejnosti v Radě vlády pro národnostní menšiny.

Zaměstnání

 • 2006–2011 asistent, od r. 2011 odborný asistent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006–2010 Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, 2010–2011 Ústav slavistických a východoevropských studií, od r. 2011 Katedra středoevropských studií)
 • 2011–2014 vědecký asistent, Ústav pro jazyk český AV ČR (oddělení současné lexikologie a lexikografie)

Vzdělání

 • Ph.D. v oboru obecná lingvistika, FF UK (2011)
 • Mgr. v oborech slavistika všeobecná a srovnávací, lingvistika a fonetika, FF UK (2003)

Studijní pobyty

 • Univerzita v Záhřebu (2001, 3 měsíce)
 • Běloruská státní univerzita (2004-2005, 8 měsíců)

Odborná školení

Letní škola migračních studií (IOM & MV ČR, 2010), Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (Univerzita Komenského v Bratislavě, 2000, 2004), seminář Bělorusko-ruské pohraničí: dějiny, kultura, jazyk (Varšavská univerzita, 2004), Seminář pro zahraniční slavisty (Univerzita v Záhřebu, 2002), kurz srbského jazyka (Azbukum, centar za srpski jezik i kulturu, Novi Sad, 2002), Škola novořeckého jazyka (Aristotelova Univerzita v Soluni, 1999)

Projekty

 • Současný stav a praxe jazykového plánování v Bělorusku, GAČR (GP14-08343P), hlavní řešitel (2014–2016)
 • Centrum pro výzkum kolektivní paměti, Univerzita Karlova v Praze (UNCE 204007), výzkumník-junior (2012–2017)
 • Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), GAČR (P406/11/2304), spolupracovník (2011–2014)
 • Vzdálenosti mezi slovanskými jazyky a jejich vzájemná srozumitelnost, GAUK (4409), hlavní řešitel (2009–2011)
 • LINEE – Languages in a Network of European Excellence, Evropská komise (FP6-CIT4-2006-28388), výzkumník, vedoucí úkolu (work package leader) (2006–2010)
 • DILING – Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe, Evropská komise (FP6-CIT6-CT-2006-029124), spolupracovník (2006–2008)
 • Jazyk a diskurs, GAČR (GD405/03/H053), spolupracovník-doktorand (2003–2007)

Publikace (výběr)

Zčásti dostupné na academia.edu

 • SLOBODA M.: Historicity and citizenship as conditions for national minority rights in Central Europe: old principles in a new migration context. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42, 2016, č. 11, s. 1808–1824.
 • SLOBODA M.: Transition to super-diversity in the Czech Republic: its emergence and resistance. In: Sloboda, M. – Laihonen, P. – Zabrodskaja, A. (eds.). Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, s. 141–183.
 • SLOBODA, M. – BRANKAČKEC, K.: The mutual intelligibility of Slavic languages as a source of support for the revival of the Sorbian language. In: L. Fesenmeier – S. Heinemann – F. Vicario (eds.). Sprachminderheiten: gestern, heute, morgen / Minoranze linguistiche: ieri, oggi, domani. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 25–44.
 • SLOBODA, M.: Slovenčina v právnom poriadku Českej republiky (stručný náčrt). In: A. Uhrinová (ed.). Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 84–92.
 • SLOBODA, M. – NÁBĚLKOVÁ, M.: Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of Multilingualism, 10, 2013, č. 2, s. 196–213.
 • SLOBODA, M.: Zanikání státního jazyka: běloruština v procesu formování národa. Slavia, 83, 2013, č. 3, s. 281–314.
 • SLOBODA, M. – ŠIMIČIĆ, L. – SZABÓ GILINGER, E. – VIGERS, D.: The policies on public signage in minority languages and their reception in four traditionally bilingual European locations. メディア・コミュニケーション研究 (Media and communication studies), 63, 2012, s. 51–88.
 • SZABÓ GILINGER, E. – SLOBODA, M. – ŠIMIČIĆ, L. – VIGERS, D.: Discourse coalitions for and against minority languages on signs: Linguistic landscape as a social issue. In: D. Gorter – H. F. Marten – L. van Mensel (ed.). Minority Languages in the Linguistic Landscape. Basingstoke: Palgrave-MacMillan, 2012, s. 263–280.
 • SLOBODA, M.: Belarusian. In: O. García – J. A. Fishman (eds.). Handbook of Language and Ethnic Identity. Volume 2. New York: Oxford University Press, 2011, s. 381–398.
 • SLOBODA, M.: Doslov: Jazyková autobiografia ako osobná výpoveď, inšpirácia a metóda. In: Vasiljev, I.: Život s více jazyky: Jazyková autobiografie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 276–288.
 • SLOBODA, M. – SZABÓ-GILINGER, E. – VIGERS, D. – ŠIMIČIĆ, L.: Carrying out a language policy change: Advocacy coalitions and the management of linguistic landscape. Current Issues in Language Planning, 11, 2010, č. 2, s. 95–113.
 • SLOBODA, M.: Menej používané jazyky v Česku: problémy rozvoja v jazykovo „homogénnom“ národnom štáte. In A. M. Papp (ed.). Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban / The Situation of the Lesser Used Languages in Visegrád Four Countries. Budapest: Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2010, s. 38–55.
 • SLOBODA, M.: „Jazyk padonkov“ a „preved“: Expanzia a kontra-hegemonizácia ruského internetového (post)slangu. In G. Múcsková (ed.). Varia XVI. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009, s. 456–466.
 • NEKVAPIL, J. – SLOBODA, M. – WAGNER, P.: Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
 • SLOBODA, M.: Styling for hegemony: The West as an enemy (and the ideal) in Belarusian television news. In: R. Fitzgerald – W. Housley (eds.). Media, Policy and Interaction. Farnham: Ashgate, 2009, s. 137–159.
 • SLOBODA, M.: A language management approach to language maintenance and shift: A study from post-Soviet Belarus. In: J. Nekvapil – T. Sherman (eds.). Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, s. 15–47.
 • SLOBODA, M.: State ideology and linguistic landscape: A comparative analysis of (post)communist Belarus, Czech Republic and Slovakia. In: E. Shohamy – D. Gorter (eds.). Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York – London: Routledge, 2009, s. 173–188.
 • GIGER, M. – SLOBODA, M.: Language management and language problems in Belarus: education and beyond. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 11, 2008, č. 3–4, s. 315–339. (Reprint in: Pavlenko, A. (ed.): Multilingualism in Post-Soviet Countries. Clevedon: Multilingual Matters, 2008, s. 41–65.)
 • SLOBODA, M.: Folk views on linguistic variation and identities in the Belarusian-Russian borderland. In: F. Hinskens (ed.). Language Variation – European Perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 2006, s. 217–231.
 • SLOBODA, M.: Nefonologické krácení v češtině a slovenštině a rytmický zákon (výsledky experimentu). In: M. Šimková – K. Gajdošová (eds.). Varia XIII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2006, s. 157–166.
 • SLOBODA, M.: Od aspektov bilingválnej komunikácie k jazykovej asimilácii a retencii: prípadová štúdia slovenskej rodiny v Česku. Slovenská reč, 70, 2005, č. 6, s. 338–354.
 • SLOBODA, M.: Jazyk národnostnej menšiny, idiolektné siete a biografie (Slováci v chorvátskom Iloku). Slovenská reč, 69, 2004, č. 1, s. 15–36.
 • SLOBODA, M.: Language maintenance and shifts in a Greek community in a heterolinguistic environment: the Greeks in the Czech Republic. Journal of the Hellenic Diaspora, 29, 2003, č. 1, s. 5–33.
 • SLOBODA, M.: „Až bude v Řecku mír, vrátíme se domů“: O vzniku a vývoji řecké menšiny u nás – lingvistické i nelingvistické aspekty. Češtinář, XI, 2000/2001, č. 4, s. 112–119, a č. 5, s. 148–159.

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Katedra > Vyučující > Marián Sloboda