Marián Sloboda

Marián Sloboda, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
 • pondělí 12.00–12.45, č. 456 (nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 456

Zabývá se sociolingvistikou a analýzou diskurzu, především na materiálu slovenštiny a dalších slovanských jazyků. Tematicky se zaměřuje na jazykový management a jazykovou politiku, na problematiku národnostních menšin, otázky multilingvismu a jazykovou krajinu. Působí v redakční radě časopisu Sociolinguistic Studies a internetového portálu MigraceOnline, je členem Mezinárodní asociace bělorusistů (MAB) a Komise pro sociolingvistiku při Mezinárodním komitétu slavistů. V letech 2011–2015 působil jako zástupce odborné veřejnosti v Radě vlády pro národnostní menšiny.

Rozvrh

Zaměstnání

 • 2006–2011 asistent, od r. 2011 odborný asistent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006–2010 Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, 2010–2011 Ústav slavistických a východoevropských studií, od r. 2011 Katedra středoevropských studií)
 • 2011–2014 vědecký asistent, Ústav pro jazyk český AV ČR (oddělení současné lexikologie a lexikografie)

Vzdělání

 • Ph.D. v oboru obecná lingvistika, FF UK (2011)
 • Mgr. v oborech slavistika všeobecná a srovnávací, lingvistika a fonetika, FF UK (2003)

Studijní pobyty

 • Univerzita v Záhřebu (2001, 3 měsíce)
 • Běloruská státní univerzita (2004-2005, 8 měsíců)

Odborná školení

Letní škola migračních studií (IOM & MV ČR, 2010), Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (Univerzita Komenského v Bratislavě, 2000, 2004), seminář Bělorusko-ruské pohraničí: dějiny, kultura, jazyk (Varšavská univerzita, 2004), Seminář pro zahraniční slavisty (Univerzita v Záhřebu, 2002), kurz srbského jazyka (Azbukum, centar za srpski jezik i kulturu, Novi Sad, 2002), Škola novořeckého jazyka (Aristotelova Univerzita v Soluni, 1999)

Projekty

 • Současný stav a praxe jazykového plánování v Bělorusku, GAČR (GP14-08343P), hlavní řešitel (2014–2016)
 • Centrum pro výzkum kolektivní paměti, Univerzita Karlova v Praze (UNCE 204007), výzkumník-junior (2012–2017)
 • Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), GAČR (P406/11/2304), spolupracovník (2011–2014)
 • Vzdálenosti mezi slovanskými jazyky a jejich vzájemná srozumitelnost, GAUK (4409), hlavní řešitel (2009–2011)
 • LINEE – Languages in a Network of European Excellence, Evropská komise (FP6-CIT4-2006-28388), výzkumník, vedoucí úkolu (work package leader) (2006–2010)
 • DILING – Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe, Evropská komise (FP6-CIT6-CT-2006-029124), spolupracovník (2006–2008)
 • Jazyk a diskurs, GAČR (GD405/03/H053), spolupracovník-doktorand (2003–2007)

Publikace

 • Sloboda M.: Transition to super-diversity in the Czech Republic : its emergence and resistance. In Sloboda M., Laihonen P., Zabrodskaja A.: Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, s. • p. 141-183. ISBN 978-3-631-66272-4.
 • Sloboda M.: Historicity and citizenship as conditions for national minority rights in Central Europe : old principles in a new migration context. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2016, č. • no. 42, s. • p. 1808-1824. ISSN 1369-183X.
 • Laihonen P., Zabrodskaja A., Sloboda M.: What transition, which sociolinguistics? In Sloboda M., Laihonen P., Zabrodskaja A.: Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, s. • p. 13-25. ISBN 978-3-631-66272-4.
 • Nekvapil J., Sloboda M.: MULTILINGVISMUS (mnohojazyčnost, vícejazyčnost). In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 1087-1088. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Nábělková M., Sloboda M.: 'Trasjanka' and 'českoslovenčina' (Czechoslovak) as discursive emic categories : history and current usage. In Hentschel G., Taranenko O., Zaprudski S.: Trasjanka und Suržyk - gemischte weissrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede : Sprachlicher Inzest in Weissrussland und der Ukraine? Frankfurt am Main, Peter Lang, 2014, s. • p. 31-52. ISBN 978-3-631-58533-7.
 • Sloboda M.: Hana Gladkova - Kina Vačkova [edd.]: Jazykové právo a slovanské jazyky. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2013, 587 s., ISBN 978-80-7308-464-6. Slavia, 2014, č. • no. 83, s. • p. 220-223. ISSN 0037-6736.
 • Sloboda M.: Konference o jazyku a superdiverzitě. Slovo a slovesnost, 2014, č. • no. 75, s. • p. 230-237. ISSN 0037-7031.
 • Nekvapil J., Kaderka P., Nekula M., Dovalil V., Vasiljev I., Sloboda M.: Jazyková interakce. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 305 s. • p. ISBN 978-80-7422-268-9.
 • Sloboda M., Brankačkec K.: The mutual intelligibility of Slavic languages as a source of support for the revival of the Sorbian language. In Fesenmeier L., Heinemann S., Vicario F.: Sprachminderheiten: gestern, heute, morgen / Minoranze linguistiche: ieri, oggi, domani. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2014, s. • p. 25-44. ISBN 978-3-631-65448-4.
 • Sloboda M., Nábělková M.: Stav a perspektívy vyučovania slovenčiny na Karlovej univerzite v Prahe. In Pekarovičová J., Hargašová Z.: Slovenčina vo svete - súčasný stav a perspektívy. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. • p. 180-188. ISBN 978-80-223-3490-7.
 • Sloboda M., Nábělková M.: Receptive multilingualism in 'monolingual' media : managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of Multilingualism, 2013, č. • no. 10, s. • p. 196-213. ISSN 1479-0718.
 • Sloboda M.: Zanikání státního jazyka : běloruština v procesu formování národa. Slavia, 2013, č. • no. 82, s. • p. 281-314. ISSN 0037-6736.
 • Sloboda M.: Slovenčina v právnom poriadku Českej republiky (stručný náčrt). In Kováčová A., Uhrinová A.: Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békéscsaba, Výskumný ústav Celostátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. • p. 84-92. ISBN 978-963-88583-9-9.
 • Sloboda M.: Uniformity and Diversity in Language Policy: Global Perspectives (Catrin Norrby - John Hajek, eds.). Jazykovědné aktuality : Časopis Jazykovědného sdružení České republiky, 2013, č. • no. 50, s. • p. 57-62. ISSN 1212-5326.
 • Sloboda M.: Co spojuje Japonsko s Českem : slavistika, počínající multilingvismus a jazykový management. Jazykovědné aktuality : Časopis Jazykovědného sdružení České republiky, 2013, č. • no. 50, s. • p. 53-56. ISSN 1212-5326.
 • Szabó Gilinger E., Sloboda M., Šimičić L., Vigers D.: Discourse coalitions for and against minority languages on signs : Linguistic landscape as a social issue. In Gorter D., Marten H., van Mensel L.: Minority Languages in the Linguistic Landscape. New York, Palgrave Macmillan, 2012, s. • p. 263-280. ISBN 978-0-230-27244-6.
 • Sloboda M., Šimičić L., Szabó Gilinger E., Vigers D.: The policies on public signage in minority languages and their reception in four traditionally bilingual European locations. Media-komyunikeshon kenkyu = Media and Communication Studies, 2012, č. • no. 63, s. • p. 51-88. ISSN 1882-5303.
 • Sloboda M.: Belarusian. In Fishman J., García O.: Handbook of Language and Ethnic Identity, Volume 2: The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts. New York, Oxford University Press, 2011, s. • p. 381-398. ISBN 978-0-19-539245-6.
 • Vasiljev I., Sloboda M.: Život s více jazyky : Jazyková autobiografie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 314 s. • p. ISBN 978-80-7422-120-0.
 • Sloboda M.: Doslov : Jazyková autobiografia ako osobná výpoveď, inšpirácia a metóda. In Vasiljev I.: Život s více jazyky : Jazyková autobiografie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 276-288. ISBN 978-80-7422-120-0.
 • Sloboda M., Szabó-Gilinger E., Vigers D., Šimičić L.: Carrying out a language policy change : advocacy coalitions and the management of linguistic landscape. Current Issues in Language Planning, 2010, č. • no. 11, s. • p. 95-113. ISSN 1466-4208.
 • Sloboda M.: Катэгорыі "трасянка" і "českoslovenština" як дыскурсіўныя аб'екты : іх паходжанне і ўжыванне ў сучасных беларуска-расейскім і славацка-чэшскім дыскурсах. In Zaprudski S., Cychun H.: Мовазнаўства : Матэрыялы ІV Міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін," Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г. Vilnius, Limarius, 2010, s. • p. 190-200. ISBN 978-985-6968-02-3.
 • Sloboda M.: Menej používané jazyky v Česku : problémy rozvoja v jazykovo "homogénnom" národnom štáte. In Papp A.: Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban / The Situation of the Lesser Used Languages in Visegrad Four Countries. Budapest, Országos Idegennyelvu Könyvtár, 2010, s. • p. 38-55. ISBN 978-963-7214-30-1.
 • Hilmarsson-Dunn A., Beswick J., Sloboda M., Vasiljev I., Jernej M., Ille K.: Language use and opportunities for economic migrants in Europe : Policy and practice. European Journal of Language Policy / Revue européenne de politique linguistique, 2010, č. • no. 2, s. • p. 205-228. ISSN 1757-6822.

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Katedra > Vyučující > Marián Sloboda