Michala Benešová

Mgr. Michala Benešová, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně vedoucího (zástupce vedoucího) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
 • út 12.30–13.30, č. 8 (nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 8

Michala Benešová je absolventkou polonistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2011 působí na Katedře středoevropských studií FF UK. Odborně se věnuje dějinám polské literatury, zaměřuje se především na polskou literaturu meziválečného období, současnou polskou literaturu, na fenomén polské literární reportáže či na reflexi židovské kulturní tradice v polské literatuře 20. století. Druhou oblastí jejího zájmu je problematika polsko-českého překladu, jemuž se věnuje i jako aktivní překladatelka. Je členkou odborné rady Pražského centra židovských studií. Aktuálně se podílí na projektech Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století a na projektu Centra pro výzkum kolektivní paměti.

Publikace

 • Benešová M.: Ve světle kabaly. Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období. Praha, Karolinum, 2017. 322 s. • p. ISBN 978-80-246-3281-0.
 • Benešová M., Zakopalová L.: Dvě případové studie: Paweł Smoleński a Lidia Ostałowska. In Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 144-161. ISBN 978-80-246-3282-7.
 • Benešová M.: "Poznali se při leštění kláves": polská literární reportáž. In Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 10-46. ISBN 978-80-246-3282-7.
 • Benešová M.: Příběhy falešných mesiášů. Židovská hereze Jakuba Franka a její reflexe v polské literatuře. Historie - Otázky - Problémy [online], 2016, č. • no. 8, s. • p. 196-207. ISSN 2336-6672.
 • Benešová M.: Między Raszim a Tomaszem z Kempis: Aleksander Wat swój i obcy. Studia Slavica, 2015, č. • no. XIX, s. • p. 51-60. ISSN 1803-5663.
 • Benešová M.: Šaunová Iza (1896-1960). In Baron R., Madecki R.: K tradicím českých polonistických studií.Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). Praha, Historický ústav AV ČR, 2014, s. • p. 464-466. ISBN 978-80-7286-245-0.
 • Benešová M.: Marian Szyjkowski a "jeho" dějiny polské literatury. In Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 26-33. ISBN 978-80-246-2732-8.
 • Benešová M.: Současná polská ženská literatura tváří v tvář výzvě performativity: kde ještě platí genderové stereotypy a hranice? Studia Slavica, 2013, č. • no. 17, s. • p. 235-241. ISSN 1803-5663.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost. Praha, Karolinum, 2013. 178 s. • p. ISBN 978-80-246-2372-6.
 • Benešová M.: Reflexe židovské mystiky v polské literatuře 20. století: Aleksander Wat. Historie - Otázky - Problémy, 2013, č. • no. 5, s. • p. 67-77. ISSN 1804-1132.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha, Karolinum, 2013. 198 s. • p. ISBN 978-80-246-2775-5.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha, Karolinum, 2013. 198 s. • p. ISBN 978-80-246-2180-7.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost. Praha, Karolinum, 2013. 178 s. • p. ISBN 978-80-246-2428-0.
 • Benešová M.: Bruno Schulz - Svět jako text, tvůrčí moc slova. Tahy, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 50-60. ISSN 1802-8195.

Překlady knižní

 • 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła, Bratislava 2014 (s B. Gregorovou, L. Zakopalovou a H. Stachovou)
 • Evropa od A do Z, Praha 2012 (s J. Rohanovou, J. Rauerovou, M. Grigovou a N. Baše)
 • FROŁOW, Sylwia: Dzeržinskij – Láska a revoluce, Bratislava 2015 (s L. Zakopalovou)
 • GRZEBAŁKOWSKA, Magdalena: Nový začátek. In: Chtěli jsme být svobodní… Příběhy z Varšavského povstání 1944, Praha 2015, s. 95–116.
 • CHUTNIK, Sylwia: Potvory, Praha 2014
 • JAWOR, Maja: Hlas a pohyb. Herecká technika a herecká tvořivost, Praha 2010
 • SMOLEŃSKI, Paweł: Irák. Peklo v ráji, Praha 2015 (s L. Zakopalovou)
 • SMOLEŃSKI, Paweł: Izrael už se nevznáší, Praha 2013 (s L. Zakopalovou)
 • STASIUK, Andrzej: Tři hry, Praha 2013 (s B. Gregorovou, I. Lexovou a L. Zakopalovou)

Překlady časopisecké a vybrané odborné články

 • BATOR, Joanna: Tma, téměř noc (fragment), A2, 26/2013
 • DYBALSKA, Renata: Obraz člověka v reklamě. In: Obraz světa v jazyce II, Praha 2007, s. 79–86
 • GLĄBSKA, Maria: Profily pojmu „erotická láska“ v polštině. In: VAŇKOVÁ, I. – PACOVSKÁ, J. (eds.), Obraz člověka v jazyce, Praha 2010, s. 120–130
 • GŁĘBOCKI, Henryk: Rusko jiné nebude aneb Dopisy z Petrohradu a Moskvy, Revue Prostor, 84/2009
 • CHUTNIK, Sylwia: Hrách na debilní stěnu, A2 12/2010, s. 26–27
 • KAMIŃSKI, Łukasz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968). In: BLAŽEK, P. – EICHLER, P. – JAREŠ, J. a kol. (eds.), Jan Palach ´69, Praha 2009, s. 115–127
 • KILIAS, Jarosław: Válka, armáda, stát a národ: byrokracie, disciplína a nacionalismus, Historická sociologie, 1/2009, s. 45–64
 • KONWICKI, Tadeusz: Čtivo (fragment), Plav – Měsíčník pro světovou literaturu, 2009/4, s. 28–32
 • MIKOŁAJCZUK, Anna: Radost v současné polštině: aspekty konceptualizace a rozrůzněnost modelů emocí. In: VAŇKOVÁ, I. – PACOVSKÁ, J. (eds.), Obraz člověka v jazyce, Praha 2010, s. 64–80
 • RYMKIEWICZ, Jarosław Marek: Kinderszenen, Babylon, 2/XIX, s. IV–V
 • SMOLEŃSKI, Paweł: Šče ne vmerla – a neumře. Rozhovor s Jurijem Andruchovyčem, Listy, 1/2015, s. 63–69.
 • WNUK, Agnieszka: Obsese mluvení. Homo loquens ve vybraných prozaických dílech Samuela Becketta, Protimluv, 4–4/2011, s. 86–90
 • ZAWISŁAWSKA, Magdalena: Duch ve stroji – obraz organismu v jazyce biologie. In: VAŇKOVÁ, I. – PACOVSKÁ, J. (eds.), Obraz člověka v jazyce, Praha 2010, s. 81–100
 • ŻURAKOWSKA, Ewa: Lékařství a umění: role se obracejí? Disk, 35/2011, s. 10–21

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Katedra > Vyučující > Michala Benešová