Romistika (Bc.)

O oboru

Romistiku lze vymezit jako obor tematicky se zabývající romským etnikem v multidisciplinárním metodologickém kontextu. Primárně se jedná o obor filologický, jehož osou je studium romského jazyka, nemalá pozornost je však věnována i antropologickým, historickým, politologickým, religionistickým a folkloristickým přístupům k romské kultuře/kulturám a jejich vzájemným souvislostem. Po geografické stránce se naše pracoviště specializuje, nikoli však omezuje, na romská témata středovýchodní Evropy. V jazykové rovině této specializaci odpovídá studium severocentrální romštiny, romské nářeční větve, jejíž tradiční jádro leží na Slovensku.

Obor romistika klade od samého počátku velký důraz na studium problematiky v terénu. Všichni pracovníci a pedagogové Semináře romistiky provádějí terénní výzkum v závislosti na svém vědeckém zaměření, a to v romských komunitách na Slovensku, Ukrajině, v Česku, Maďarsku, Makedonii, Polsku a příležitostně i v jiných zemích, přičemž do terénního výzkumu pravidelně zapojují i studenty.

Vedle naplnění konkrétního výzkumného poslání umožňuje terénní výzkum bezprostřední kontakt se specifickou romskou životní zkušeností. Zde také spočívá jeden z největších přínosů oboru, který by měl unikátní historickou zkušenost Romů zprostředkovávat širší společnosti v rámci interkulturního a interetnického dialogu.

Jak lze studovat

Romistiku lze na bakakářské úrovni studovat samostatně (jednooborově) anebo v kombinaci s jiným oborem (dvouoborově).

Úvod > Uchazeči > Bakalářské studium > Romistika (Bc.)