Středoevropská studia (Bc.)

O oboru

Středoevropská studia (SES) jsou koncipována jako tříleté prezenční studium. Jedná se o vícedisciplinární studium se zaměřením na jazyk, literaturu a dějiny středovýchodní Evropy (zemí tzv. Visegrádské skupiny). Při nástupu do studia si studenti volí jednu ze tří specializací:

Co je cílem studia

Cílem je stát se odborníkem či odbornicí, jejichž jazykové a odborné kompetence jim umožní orientovat se v multilingvních informačních zdrojích a kriticky hodnotit aktuální společenský, kulturní a politický vývoj středovýchodní Evropy. Absolventi a absolventky mohou najít uplatnění například v oblasti regionálního rozvoje, ve službách jazykové a analytické podpory veřejných a soukromých organizací s regionálním zaměřením, v oblasti služeb a kulturního managementu.

Jak lze SES studovat

Středoevropská studia jsou akreditována pro samostatné (jednooborové) studium a studium sdružené s jiným oborem (dvouoborové). Sdružená středoevropská studia lze kombinovat se všemi dvouoborovými studijními plány bakalářského studia na Filozofické fakultě UK – doporučujeme: etnologii, politologii, lingvistiku, fonetiku, literární komparatistiku, český jazyk a literaturu, romistiku, germanistiku aj. Ne všechny specializace a ne vždy obě formy studia se otevírají každý rok – viz aktuální podmínky přijímacího řízení.

Úvod > Uchazeči > Bakalářské studium > Středoevropská studia (Bc.)