Středoevropská studia

O oboru

Středoevropská studia (SES) jsou koncipována jako tříleté prezenční bakalářské studium zvoleného areálového jazyka – maďarštiny, polštiny nebo slovenštiny – a novodobého literárního, společenského a politického vývoje středovýchodní Evropy (zemí tzv. Visegrádské skupiny). Jedná se tedy o vícedisciplinární studium v pojetí cizí jazyk a areálová studia, integrující více aspektů středoevropského regionu.

Co je cílem studia

Cílem je stát se odborníkem či odbornicí, jejichž jazykové a odborné kompetence jim umožní orientovat se v multilingvních informačních zdrojích a kriticky hodnotit aktuální společenský, kulturní a politický vývoj středovýchodní Evropy. Absolventi a absolventky mohou najít uplatnění například v oblasti regionálního rozvoje, ve službách jazykové a analytické podpory veřejných a soukromých organizací s regionálním zaměřením, v oblasti služeb a kulturního managementu.

Jak lze SES studovat

Středoevropská studia lze studovat samostatně (jednooborově) anebo v kombinaci s jiným oborem (dvojoborově). Dvouoborová středoevropská studia lze kombinovat se všemi dvouoborovými studijními plány bakalářského studia na Filozofické fakultě UK – doporučujeme: etnologii, politologii, lingvistiku, fonetiku, komparatistiku, český jazyk a literaturu, romistiku, germanistiku aj.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Středoevropská studia