Slovanské literatury

O oboru

Doktorské studium Slovanských literatur na FF UK zkoumá tyto literatury jako součást evropského literárního a kulturního procesu. Navazuje na magisterské studium areálových studií východoevropských, jihovýchoevropských a středoevropských literatur a obohacuje je o interkulturní aspekt zkoumající jejich dialog s ostatními kulturami a literaturami. Významnou součást oboru tvoří i studium literární reflexe dějin, traumat a kulturní paměti zkoumaných kultur v politicky a ideologicky manipulovaném 20. století, a formy postkoloniálního (globálního) vnímání světa pozdního 20. a raného 21. století. Opomíjen není ani vědecký kontext jednotlivých národních literatur, avšak je nahlížen z analytické perspektivy evropské vědy.

Informace o podmínkách přijetí i studia jsou k dispozici v přehledu oboru (pdf; 330 kB).

Pro více informací kontaktujte předsedkyni oborové rady.

Úvod > Uchazeči > Doktorské studium > Slovanské literatury