Středoevropská studia (Mgr.)

O oboru

Magisterský studijní obor Středoevropská studia je koncipován jako dvouleté prezenční studium v pojetí areálových studií. Ve srovnání se středoevropskými studii na jiných českých univerzitách klade náš obor důraz na kulturní dimenzi středovýchodní Evropy. Je zkonstruován jako integrované studium jazyků, mezikulturní komunikace (včetně odborného a uměleckého překladu), literární tvorby, společenského a národnostního vývoje regionu (podrobněji viz seznam předmětů).

Obor se vedle povinných předmětů skládá i z volitelných částí, které studentům umožňují svou profilaci přizpůsobit svým zájmům. Při nástupu do studia si přijatí uchazeči volí jednu národní oblast jako svou hlavní specializaci – lze volit mezi hungaristikou, polonistikou, romistikou a slovakistikou. Zvolí si dále praktický kurz dalšího areálového jazyka (lze vybrat z následujících: polština, litevština, ukrajinština, slovenština, maďarština, slovinština, srbština, romština a rumunština). Studenti, pro něž je čeština cizím jazykem, si mohou zvolit kurz češtiny pro cizince. Studenti též vybírají podle vlastní preference a předpokládaného budoucího profesního zaměření z nabídky teoreticko-metodologických předmětů – od lingvistiky a literární vědy, přes analýzu diskurzu po statistiku.

Co získáte

Absolventi oboru budou mít praktické a teoretické znalosti studovaných jazyků (u hlavního jazyka na úrovni C2, resp. u romštiny C1, a u dalšího areálového jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Na široké komparativní bázi budou schopni interpretovat společenský a kulturní vývoj ve středoevropském regionu. Budou připraveni pro práci v odborné, veřejné a soukromé sféře v multilingvním prostředí střední Evropy, např. v oblasti monitoringu médií, v cestovním ruchu, regionálním rozvoji, výzkumu, poradenství při lokalizaci produktů aj.

Jak lze SES studovat

Magisterské studium SES je pouze jednooborové, tj. nelze jej kombinovat se studiem jiného oboru. Samo je ovšem koncipováno multidisciplinárně a na libovolné jiné katedře či ústavu fakulty lze navštěvovat předměty v rámci volitelné části studijního plánu. Ne všchny specializace jsou otevírány každý rok (viz aktuální podmínky přijímacího řízení).

Úvod > Uchazeči > Navazující magisterské studium > Středoevropská studia (Mgr.)