Věda a výzkum

Ve své výzkumné činnosti se věnujeme středoevropskému prostoru se zaměřením na území Polska, Slovenska, Maďarska a zčásti i Česka, Lužice a Běloruska. Zejména romistický výzkum toto území přesahuje. Přes rozmanitost výzkumných zájmů katedry lze její výzkum rozdělit do čtyř hlavních oblastí:

Lingvistika

 • konfrontativní studium jazyků
 • překlad
 • jazykový kontakt a multilingvismus
 • jazykový management a jazyková politika
 • analýza mediálního diskurzu
 • jazyková didaktika

Literární věda

 • komparatistika středoevropských literatur
 • dějiny literatur střední Evropy
 • romská literatura a folklór
 • nacionalismus v literatuře

Historické vědy

 • vývoj národních identit v 19. a 20. století
 • česko-slovenské vztahy
 • dějiny Romů
 • dějiny Lužických Srbů

Kulturní antropologie

 • jazyk a kultura Romů
 • jazyková socializace
Úvod > Věda a výzkum