Věda a výzkum

Ve své výzkumné činnosti se věnujeme středoevropskému prostoru se zaměřením na území Polska, Slovenska, Maďarska a zčásti i Česka, Lužice a Běloruska. Zejména romistický výzkum toto území přesahuje. Přes rozmanitost výzkumných zájmů katedry lze její výzkum rozdělit do čtyř hlavních oblastí:

Lingvistika

 • konfrontativní studium jazyků,
 • překlad,
 • jazykový kontakt a multilingvismus,
 • jazykový management a jazyková politika,
 • analýza mediálního diskurzu,
 • jazyková didaktika.

Literární věda

 • komparatistika středoevropských literatur,
 • dějiny literatur střední Evropy,
 • romská literatura a folklór,
 • nacionalismus v literatuře.

Historické vědy

 • vývoj národních identit v 19. a 20. století,
 • česko-slovenské vztahy,
 • dějiny Lužických Srbů,
 • dějiny Romů.

Kulturní antropologie

 • jazyk a kultura Romů,
 • jazyková socializace.
Úvod > Věda a výzkum