Wojciech Hofmański

  Konzultační hodiny
  • LS 2016/2017 - Pon.: 14.10 – 15.40, místnost č. 8 (nám. Jana Palacha 2)
  Adresa

  Publikace

  • Hofmański W.: Język - tożsamość - komunikacja. Slavia Occidentalis, 2016, č. • no. 71, s. • p. 27-37. ISSN 0081-0002.
  • Hofmański W.: Ewolucja świadomości językowej Czechów po 1989 roku. Bohemistyka, 2016, č. • no. 16, s. • p. 169-180. ISSN 1642-9893.
  • Hofmański W.: Pop(lingwo)kultura - lingwistyka kontaktowa jako kolaż dyscyplin. Postscriptum polonistyczne, 2015, č. • no. 15, s. • p. 27-44. ISSN 1898-1593.
  • Hofmański W.: Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian. Praha, Karolinum, 2014. 210 s. • p. ISBN 978-80-246-2610-9.
  • Hofmański W.: O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością. In Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 199-208. ISBN 978-80-246-2732-8.
  • Hofmański W.: Jezykoznawstwo a promocja kultury polskiej poza granicami kraju. Perspektywa slawistyczna. In Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. Červený Kostelec, Nak. Pavel Mervart, 2013, s. • p. 111-119. ISBN 978-80-7465-082-6.
  • Hofmański W.: Językoznawstwo a promocja kultury polskiej poza granicami kraju. In Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2013, s. • p. 111-119. ISBN 978-80-7465-082-6.
  • Hofmański W.: Od filologii narodowej do "interpolonistyki"? Kwartalnik językoznawczy, 2012, č. • no. 4. ISSN 2081-5441.
  • Hofmański W.: Języki w kontakcie: Fenomen słowiańskiej komunikatywności. Slavia Occidentalis, 2012, č. • no. 69, s. • p. 91-108. ISSN 0081-0002.
  • Hofmański W.: Kognitywne i slawistyczne aspekty glottodydaktyki: Czeski student wobec pułapek komunikatywności. Poznańskie Studia Polonistyczne, seria językoznawcza, 2012, č. • no. 19, s. • p. 175-187. ISSN 1233-8672.
  • Hofmański W.: Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność. In Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn (Polsko), Zakład poligraficzny UWM, 2011, s. • p. 244-253. ISBN 978-83-61605-52-2.
  • Hofmański W.: R. Vecerka, Jazyky v komparci. Nastin ceske jazykovedne slavistiky v mezinarodnim kontekstu – recenze. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2011, č. • no. 8, s. • p. 215-216. ISSN 1733-165X.
  • Hofmański W.: Polszczyzna a Słowianie: Wymowa a perspektywie procesu glottodydaktycznego. In SLAVICA IUVENUM XII. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. • p. 86-93. ISBN 978-80-7368-931-5.
  • Hofmański W.: Nauczanie słownictwa w procesie polonistycznego kształcenia osób czeskojęzycznych. In SLAVICA IUVENUM XI. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. • p. 281-288. ISBN 978-80-7368-931-5.
  • Hofmański W.: O językoznawstwie i mistycyzmie albo o powodach, dla których językoznawstwo ma ojczyznę. Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe, 2010, č. • no. 6. ISSN 1895-4901.
  • Hofmański W.: Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky: Český student versus pasti komunikativnosti. In Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno, Tribun EU, 2010, s. • p. 213-222. ISBN 978-80-7399-995-7.
  • Hofmański W.: St. Gajda (ed.), Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej – recenze. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2010, č. • no. 7, s. • p. 243-244. ISSN 1733-165X.
  • Hofmański W.: Język nie-zwykły w przekładzie. Slavia Occidentalis, 2010, č. • no. 67, s. • p. 21-29. ISSN 0081-0002.

   

  Úvod > Wojciech Hofmański