Romistika

Studium romistiky na FF UK nabízí multidisciplinární vhled do kultury, historie a současnosti romských komunit založený na ovládnutí romštiny a důrazu na perspektivu Romů samotných.

Více informací

Slovakistika

Slovenský jazyk, literatura a dějiny se na FF UK vyučují v rámci oboru Středoevropská studia se zaměřením na česko-slovenské vztahy.

Více informací

Polonistika

Díky polonistickému studiu na FF UK poznáte polský jazyk, kulturu i literaturu a dozvíte se o aktuálním dění u našich severních sousedů. Polonistickou specializaci v rámci oboru středoevropská studia nabízíme na bakalářském i navazujícím magisterském stupni.

Více informací

Hungaristika

Studium maďarského jazyka, literatury a dějin je na FF UK začleněno do oboru Středoevropská studia jako jedna z jeho specializací.
V současnosti je naše katedra jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které studium hungaristiky nabízí.

Více informací