Hungaristika

Studium maďarského jazyka, kultury, literatury a dějin je na FF UK součástí oboru Středoevropská studia jako jedna z jeho specializací. Naše katedra je jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR, které studium hungaristiky nabízí.

Více informací

Polonistika

Díky polonistickému studiu na FF UK poznáte polský jazyk, kulturu i literaturu a dozvíte se o aktuálním dění u našich severních sousedů. Polonistickou specializaci oboru Středoevropská studia nabízíme na bakalářském i magisterském stupni.

Více informací

Romistika

Studium romistiky na FF UK nabízí multidisciplinární vhled do kultury, historie a současnosti romských komunit založený na ovládnutí romštiny a důrazu na perspektivu Romů samotných.

Více informací

Slovakistika

Slovenský jazyk, literatura a dějiny jsou u nás vyučovány se zvláštním zaměřením na česko-slovenské vztahy.

Více informací