Hungaristika

Naše katedra je jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR, které studium maďarského jazyka, kultury, literatury a dějin nabízí.

Více informací

Polonistika

Polština je co do počtu mluvčích pátý jazyk EU, Polsko je soused a blízký partner ČR. Studium polonistiky vás vybaví jazykovými, kulturními a překladatelskými kompetencemi.

Více informací

Romistika

Studium romistiky na naší katedře nabízí multidisciplinární vhled do kultury, historie a současnosti romských komunit založený na ovládnutí romštiny a důrazu na perspektivu Romů samotných.

Více informací

Slovakistika

Slovenský jazyk, literatura a dějiny jsou u nás vyučovány se zvláštním zaměřením na česko-slovenské vztahy.

Více informací

Sorabistika

Lužickou srbštinu a kulturu Lužických Srbů nelze nikde v ČR studovat jako obor – ale u nás nabízíme takto zaměřené předměty, takže se můžete seznámit s jazykem a kulturou, které jsou tak blízké češtině a české kultuře.

Více informací