Hungarobohemica Pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála

JANUŠKA, Jiří a Tamás BERKES, ed. Hungarobohemica Pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála = tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. Varia. ISBN 978-80-7308-715-9.

Tento svazek, věnovaný široce pojatým česko¬maďarským literárním, historickým a kulturním vztahům, vychází při příležitosti 60. narozenin vůdčí osobnosti oboru maďarština na Univerzitě Karlově Evžena Gála. Obsahuje literárněhistorické studie kromě jiného o prozaickém díle Sándora Máraiho, Pétera Esterházyho či Pétera Nádase, o českých a maďarských překladech E. A. Poea nebo o vývoji české a maďarské literatury pro děti. Samostatný oddíl se zabývá životem a dílem Petra Rákose, někdejší význačné osobnosti pražské hungaristiky. V oddíle historickém a filozofickém čtenář najde např. komparativní studii na téma českého a maďarského filozofického myšlení v 19. století či zpracování české účasti na světovém kongresu PEN klubu v roce 1932 v Budapešti. V široké tematické paletě svazku nechybí ani lingvistické studie s česko¬maďarským zaměřením nebo osobní zdravice jubilantovi.

Odkazy:

Úvod > Knižní publikace > Hungaristika > Hungarobohemica Pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála