Perspectives Of V4 Translation Studies

HUŤKOVÁ, Anita, KOLMANOVÁ, Simona, MÉSZÁROS, Andor, NÉMETH, Szabolcs, NÉMETH, Zoltán, NÉMETHOVÁ VÍTOVÁ, Lenka, RAČÁKOVÁ, Anita, ed. Perspectives Of V4 Translation Studies – Studies, Considerations And Contributions On Translation Between Czech, Hungarian, Polish And Slovakian Languages. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7671-026-9 (online: pdf)

Kniha vznikla za podpory projektu „Perspectives of V4 Translation Studies“ č. 21910111 financovaného Mezinárodním visegrádským fondem (International Visegrad Fund), realizovaným v letech 2019–2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překladatelská činnost a prolínání jazyků, které odrážejí tisíciletý kulturní vývoj, nabízejí velice bohatou škálu témat, z nichž mnohé zůstávají bez povšimnutí a další reflexe. Z této zkušenosti, vlastní každému, kdo se pohybuje mezi dvěma a více kulturami či v jejich propojení, vycházela rovněž koncepce projektu Perspectives of V4 Translation Studies, jehož výsledky prezentuje předkládaná stejnojmenná e-publikace. Příspěvky, jimž obě odborná a diskusní setkání dala podnět, představuje tato e-publikace. Uspořádání jednotlivých celků vystihuje povahu a zaměření projektu neboli výše zmíněné jazykové a kulturní prolínání v překladu. V první části přináší příspěvky vysokoškolských pedagogů, v druhé části příspěvky studentů.

Odkazy:

Úvod > Knižní publikace > Hungaristika > Perspectives Of V4 Translation Studies