Státní závěrečné zkoušky (SZK) 2022/23

Termíny pro státní zkoušky bakalářské (BZK) a státní zkoušky magisterské (SZZK) na Katedře středoevropských studií v akademickém roce 2022/23:

  • termíny navazují na Harmonogram akademického roku 22/23
  • další upřesnění termínů nebo případné změny některých z nich budou zveřejněny v Aktualitách na webu KSES (#státnice)
  • bakalářské a diplomové práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím SIS (jedině v případě, že po odevzdání práce vznikne taková potřeba, dodá student na výslovný pokyn vedoucího KSES jednu či dvě vytištěné kopie práce)
  • volbu tématu a zadání bakalářských a diplomových prací do SIS řešte (formou konzultací s potenciálním vedoucím práce) s předstihem – termíny uvedené v tabulce jsou vypočteny tak, že zohledňují šestiměsíční lhůtu před prvním potenciálním dnem obhajoby, lhůta začíná běžet dnem schválení tématu práce vedoucím KSES v SIS

 

1) Rozmezí termínu konání SZK 23. 1. 2023 – 10. 2. 2023
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce 7. 12. 2022
Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou 11. 1. 2023
Termín volby tématu a zadání bakalářských a diplomových prací cca 23. 7. 2022
Termín odevzdání obhajovaných bakalářských a diplomových prací 1. 1. 2023

 

2) Rozmezí termínu konání SZK 12. 6. 2023 – 23. 6. 2023
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce 10. 5. 2023
Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou 31. 5. 2023
Termín volby tématu a zadání bakalářských a diplomových prací cca 12. 12. 2022
Termín odevzdání obhajovaných bakalářských a diplomových prací 12. 5. 2023

 

3) Rozmezí termínu konání SZK 1. 9. 2023 – 14. 9. 2023
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce 12. 7. 2023
Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou 17. 8. 2023
Termín volby tématu a zadání bakalářských a diplomových prací cca 1. 3. 2023
Termín odevzdání obhajovaných bakalářských a diplomových prací 13. 8. 2023 [aktualizováno]

 

Některá výše uvedená ustanovení vyplývají z platných Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy:

  • Čl. 22 ods. 1: „Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání v SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání práce v SIS dle čl. 20 odst. 5 těchto pravidel.“
  • Čl. 21 ods. 6: „Na základě pokynu vedoucího příslušné základní součásti fakulty je student povinen odevzdat nejvýše dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.“
  • Čl. 21 ods. 7: „Termín pro odevzdání práce je standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. Vedoucí příslušné základní součásti fakulty může stanovit odlišný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, takto stanovený termín však musí spadat do období od tří měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby.“
Úvod > Aktuality > #státnice > Státní závěrečné zkoušky (SZK) 2022/23