Rozvrh na letní semestr 2022/23

Rozvrhy na letní semestr 2022/23 pro různé studijní plány oboru/programu Středoevropská studia jsou zveřejněny na stránce rozvrhy.ff.cuni.cz.

Komentáře k rozvrhu:

 • Studijní plán NMgr. polonistika pro přijaté 2022:
  • Zapište si v tomto semestru oba překladatelské semináře zároveň, tj. ASE500163 Česko-polský překladatelský seminář II a zároveň ASE500165 Česko-polský překladatelský seminář IV.
 • Studijní plány Bc. i NMgr. – čeština pro cizince:
  • Kurzy češtiny organizuje Ústav bohemistických studií (https://ubs.ff.cuni.cz/). Studenti KSES si volí kurzy z aktuální nabídky Ústavu bohemistických studií, nikoli pouze ty, které se jim nabízejí k zápisu v SISu v této skupině předmětů (pokud v ní zvolený předmět chybí, nahlásí to studenti vedoucímu KSES).
 • Specializace Slovakistika:
  • Výuka paní doc. Nábělkové bude v tomto semestru probíhat distančně on-line. Studenti se na předměty zapíší, následně budou kontaktováni vyučující a domluví se rozvrh, který bude optimální pro vyučující a přihlášené studenty.
 • Studijní plány Bc. polonistika – druhý a třetí ročník má jazyková cvičení rozšířena o dodatečných 90 min. týdně formou volitelných předmětů:
  • ASEV00521 Praktyczne ćwiczenia z języka polskiego IV (dodatečná hodina)
  • ASEV00522 Praktyczne ćwiczenia z języka polskiego VI (dodatečná hodina)

Volitelné předměty doporučené pro student(k)y oboru/programu Středoevropská studia

 • Doporučujeme studentům/kám oboru/programu Středoevropská studia, aby zvážili/y možnost zapsat si jako VP předměty jiných studijních plánů oboru/programu Středoevropská studia (včetně bc./nmgr. studijních plánů). Možnosti pro tento semestr lze vidět na stránce rozvrhy.ff.cuni.cz).

Dále nabízíme následující:

Přednášky a semináře:

 • ASEV00513 Historie, literatura a kultura v Uhrách a Sedmihradsku do 16. století
 • ASEV00512 Reflexe židovské kulturní a náboženské tradice v polské literatuře 20. století
 • ASEV00519 Otwarte rozmowy po polsku (SL 2022/23)
 • ASEV00520 Literatura a region
 • ASEV00524 Polonistyka w sieci (SL 2022/23)

Sorabistické předměty na FF UK:

 • ASE500168 Kurz horní lužické srbštiny II
 • ASE500170 Kurz horní lužické srbštiny IV
 • AET100216 Lužice: Kultura, společnost, prostor

Předměty jiných kateder a ústavů:

 • APO10109 České politické myšlení ve středoevropském kontextu II
 • AET100215 Revitalizace jazyka a kultury etnických menšin
 • atd. atd. atd.
Úvod > Aktuality > #rozvrh > Rozvrh na letní semestr 2022/23