Rozvrh na zimní semestr 2023/24

Rozvrhy na zimní semestr 2023/24 pro různé studijní plány oboru/programu Středoevropská studia jsou zveřejněny na stránce rozvrhy.ff.cuni.cz.

Komentáře k rozvrhu:

 • Studijní plán Bc. pro přijaté 2019 a později:
  • Předmět ASE100092 Historická geografie střední Evropy plňte předmětem APO10125 Politické systémy střední Evropy (tj. předmět Historická geografie střední Evropy není a nebude vypisován, místo něj absolvujte předmět Politické systémy střední Evropy).
 • Studijní plán Bc. specializace polonistika pro přijaté 2019 a později:
  • U předmětu ASE100167 Dějiny Polska po roce 1918 některé hodiny odpadnou a některé hodiny budou prodlouženy o 45 min. – více informací v anotaci předmětu.
 • Studijní plán Bc. a NMgr. specializace polonistika:
  • Rozvržení předmětů, jejichž vyučujícím je v rozvrhu paní dr. Rusin Dybalska, se ještě může změnit.
 • Studijní plán NMgr. polonistika pro přijaté 2023:
  • Zapište si v tomto semestru oba překladatelské semináře zároveň, tj. ASE500163 Česko-polský překladatelský seminář I a zároveň ASE500165 Česko-polský překladatelský seminář III.
 • Studijní plány Bc. i NMgr. – čeština pro cizince:
  • Kurzy češtiny organizuje Ústav bohemistických studií (https://ubs.ff.cuni.cz/). Studenti KSES si volí kurzy z aktuální nabídky Ústavu bohemistických studií, nikoli pouze ty, které se jim nabízejí k zápisu v SISu v této skupině předmětů (pokud v ní zvolený předmět chybí, nahlásí to studenti vedoucímu KSES)

Volitelné předměty doporučené pro student(k)y oboru/programu Středoevropská studia

 • Doporučujeme studentům/kám oboru/programu Středoevropská studia, aby zvážili/y možnost zapsat si jako VP předměty jiných studijních plánů oboru/programu Středoevropská studia (včetně bc./nmgr. studijních plánů). Možnosti pro tento semestr lze vidět na stránce rozvrhy.ff.cuni.cz).

Dále nabízíme následující:

Přednášky a semináře:

 • ASEV00525 Otwarte rozmowy po polsku
 • ASEV00526 Holokaust Romů a Sintů z českých zemí: společenské předpoklady, průběh a paměť
 • ASEV00527 Fikcionalizace minulosti v současném maďarském a slovenském románu
 • ASEV00528 Romská hudba
 • ASEV00426 Linguistic Anthropology of Central Europe

Předměty jiných kateder, ústavů a studijních programů:

 • APOV30346 Volby v Polsku 2023
 • AET101000 Ethnic and national minorities in Central Europe
 • atd. atd. atd.
Úvod > Aktuality > #rozvrh > Rozvrh na zimní semestr 2023/24