Doktorandi

Obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Petra Dobruská Dynamika vybrané komunity východoslovenských Romů
Andrea Vránová Identita, identifikace a etnicita u Romů
Milada Závodská Rudolf Daniel: Housle a kůň. Historická analýza rukopisu, se zřetelem k autorovu společenskému působení v poválečném romském etnoemancipačním hnutí v Československu

Obor Etnologie

Markéta Hajská Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity: Případová studie mluvčích olašské romštiny v slovenské obci Borovany

Obor Jazyky zemí Asie a Afriky

Martina Koptová Frazeológia v reči hovorcov rómčiny v meste Košice

Obor Slovanské literatury 

Magdalena Bystrzak Otázka slovenskej identity medzi dvoma vojnami v rannej tvorbe Alexandra Matušku
Veronika Erdélyiová Koncepty identity v tvorbě Ladislava Balleka s ohledem na širší slovensko-maďarský literární kontext
Eva Fedurcová Zobrazení těla a tělesnosti v prózách Leopolda Laholy v kontextu středoevropské literatury
Magdalena Garbacik-Balakowicz Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho
Eva Kášová Komparatívna recepcia literatúr krajín V4 v nemeckej jazykovej oblasti od roku 1989 po súčasnosť
Mária Pavligová Poézia vybraných debutantiek 70. a 80. rokov 20.storočia
Maria Pazder Český náboženský život pohledem polského tisku, literatury faktu a beletrie po roce 1989
Silvia Szarková Intertextualita v díle Pétera Esterhazyho v překladu

Obor Slovanské filologie 

Iva Dvořáková Dvě století úzké (nejen) literární interakce češtiny a slovenštiny pohledem vzájemného překládání
Anna Holečková Jazykové procesy ve slovenských rodinách v Česku
Magdalena Kroupová Internacionalizace v západoslovanských jazycích: Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny
Úvod > Katedra > Doktorandi