Petr Kaleta

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

  Konzultační hodiny
  E-mail, publikace a CVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

  Publikace do roku 2019

  • Kaleta P.: Každodennost, mnohoetničnost a mnohokulturnost malých východohaličských měst očima českých spisovatelů 19. století. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. • p. 69-75. ISBN 978-80-7308-923-8.
  • Kaleta P.: Serbja w Ludowej komorje NDR 1949-1989. Rozhlad: serbski kulturny casopis, 2018, č. • no. 68, s. • p. 10-13. ISSN 0557-4250.
  • Kaleta P.: Lužičtí Srbové v lidové sněmovně : Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR. Praha, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 180 s. • p. ISBN 978-80-7308-751-7.
  • Kaleta P.: Lužickosrbští poslanci v parlamentních volbách vrcholné totality NDR v letech 1954 a 1958. In Kaleta P., Černý M., Papcunová E.: Pražské sorabistické studie II. K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655−1738). Praha, Společnost přátel Lužice, 2016, s. • p. 211-219. ISBN 978-80-905626-8-4.
  • Kaleta P.: Rodné lokality českých a slovenských Karaimů v carském Rusku z přelomu 19. a 20. století. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2016, č. • no. 102, s. • p. 311-334. ISSN 0037-6922.
  • Doubek V., Květina J., Kaleta P.: Korespondence T. G. Masaryk - Slované. Poláci - Rusové a Ukrajinci (1883-1917). Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 509 s. • p. ISBN 978-80-87782-42-2.
  • Kaleta P.: Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa. Praha, KLP, 2015. 424 s. • p. ISBN 978-80-87773-28-4.
  • Kaleta P.: Tschechisch-sorbische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. In Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Berlin, Duncker & Humblot, 2014, s. • p. 181-198. ISBN 978-3-428-13963-7.
  • Kaleta P.: Czesi w Galicji wschodniej w XIX wieku: społoczeństwo, gospodarka, kultura. Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego [online], 2014, č. • no. 141, s. • p. 61-75. ISSN 2084-4069.
  • Kaleta P.: Jan Petr jako autor polonik v lužickosrbských časopisech. In Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 46-50. ISBN 978-80-246-2732-8.
  • Kaleta P.: Nástin českých kašubistických zájmů po roce 1945. In Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie-historie-politologie-právo). Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2014, s. • p. 233-239. ISBN 978-80-7286-245-0.
  • Kaleta P.: Poláci a polská témata v časopisech „Łužica“ (1921−1937) a „Serbski Student“ (1919−1937) v meziválečném období. Lětopis: Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2013, č. • no. 60, s. • p. 46-57. ISSN 0943-2787.
  • Kaleta P.: Adolf Černý a Ludvík Kuba v meziválečném časopise Łužica. In Kaleta P., Černý M.: Pražské sorabistické studie. Praha, Společnost přátel Lužice, Serbski institut/Sorbisches institut, Filozofická fakulta Univerzity Ka..., 2013, s. • p. 89-101. ISBN 978-80-905626-0-8.
  • Kaleta P.: 150. narodniny čěskeho přećela Serbow Ludvíka Kuby. Rozhlad: serbski kulturny casopis, 2013, č. • no. 63, s. • p. 6-9. ISSN 0557-4250.
  • Kaleta P.: Isabel Röskau Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2011. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2013, č. • no. 99, s. • p. 132-136. ISSN 0037-6922.
  • Kaleta P.: Ludvík Kuba a jeho badatelský zájem o srbskou Lužici. In Hulíková V.: Ludvík Kuba (1863-1956). Poslední impresionista. Praha, Národní galerie v Praze, 2013, s. • p. 196-215. ISBN 978-80-7035-539-8.
  • Kaleta P.: Výrazná česká stopa ve východohaličské Medyce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2012, č. • no. 26, s. • p. 73-77. ISSN 1211-6068.
  • Kaleta P.: Poláci a polská témata v časopisu Łužica v letech 1882-1916. Lětopis: Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2012, č. • no. 59, s. • p. 40-59. ISSN 0943-2787.
  • Kaleta P.: Polské dějiny a osobnost W. J. Bogusławského v časopise Łužica v letech 1882-1916. In Motornyj V., Scholze D.: Pytannja sorabistyky. Užhorod, Lvivskyj nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka, 2012, s. • p. 167-175. ISBN 978-617-501-055-6.
  • Kaleta P.: Zdařilá syntéza o demografické situaci jihovýchodních. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2012, č. • no. 98, s. • p. 374-378. ISSN 0037-6922.
  • Kaleta P.: Krymski karajimy у českij presi ta vidannjach XIX stolittja. In Berehovskyj O., Pobuckyj S., Potašnyk J.: Квраїми та їх роль у контексті світової спільноти. Halič/Halyč, Nacionalnyj zapovidnyk "Davnyj Halyč", 2012, s. • p. 17-23. ISBN 0-000-00000-0.
  • Kaleta P.: Migracija čechov v Sibir i ich selskie poselenija v načale XX veka. In Tomilov N., Černjavskaja N.: Sibirskaja derevnja : Istorija, sovremennoe sostojanie, perspektivy razvitija. Omsk, Izdatelskij dom "Nauka", 2012, s. • p. 126-131. ISBN 978-5-98806-147-2.
  • Kaleta P.: Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech. Praha, Společnost přátel Lužice, 2012, s. • p. 5-9. ISBN 978-80-260-3320-2.
  • Kaleta P., Válka M., Kalina P., Pospíšil I., Valenta Z., Bartoň J., Bek P., Šaur J., Černý M.: Sorabistika - metodologie, zkušenosti a budoucí směřování. Brno, Masarykova univerzita, 2011. 98 s. • p. ISBN 978-80-210-5686-2.
  • Kaleta P.: Džěło Adolfa Černeho wo Jakubje Barće-Ćišinskim a jeho tworjenju. In Scholze D., Schön F.: Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909). Erneuer der sorbischen literatur / Wobnowjer serbskeje literatury. Bautzen, Domowina-Verlag, 2011, s. • p. 274-280. ISBN 978-3-7420-2194-6.
  • Kaleta P.: Česko-lužickosrbské vztahy. In Pánek J.: Akademická encyklopedie českých dějin. II-Č/1. Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2011, s. • p. 266-273. ISBN 978-80-7286-193-4.
  • Kaleta P.: Jiří Mudra. K 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (s albem fotografií). Praha, Společnost přátel Lužice a Maćica Serbska, 2011. 135 s. • p. ISBN 978-80-260-0361-8.
  • Kaleta P., Černý M., Ulbrechtová H., Vlášek J., Šěn F., Suchý J.: Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského. Praha, Společnost přátel Lužice a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2010. 367 s. • p. ISBN 978-80-86420-39-4.
  • Kaleta P.: Český kulturní život v Haliči a dílo Františka Řehoře ve druhé polovině 19. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 139-142. ISSN 1211-6068.
  • Kaleta P., Rusin Dybalska R.: Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropeiskich. In Nycz .., Miodunka W., Kunz T.: Polonistika bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze. Kraków, Uniwersytas, 2010, s. • p. 179-188. ISBN 978-83-242-1376-4.
  • Rusin Dybalska R., Kaleta P.: Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropejskich. In Nycz R., Miodunka W., Kunz T.: Polonistyka bez granic. Krakov, Universitas, 2010, s. • p. 179-188. ISBN 0-000-00000-0.
  • Kaleta P., Lorenc K.: Serbska poezija. Jan Rokyta (Adolf Černý). Budyšin, Ludowe nakładnistwo Domowina, 2010. 63 s. • p. ISBN 978-3-7420-2162-5.
  • Kaleta P.: Tomáš Garrigue Masaryk i jego poglądy na kwestię czeską (czechosłowacką) i słowiańską pod koniec I wojny światowej. In Grinberg D., Snopko J., Zackiewicz G.: Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. • p. 237-249. ISBN 978-83-7431-239-4.

  Vyučované předměty (včetně dřívějších)

  Vedené závěrečné práce