Struktura

Katedra se skládá z následujících čtyř složek, které odpovídají jednotlivým specializacím studijního programu Středoevropská studia:

Dále zajišťuje naše katedra výuku sorabistiky (ve formě jednotlivých sorabistických předmětů (nikoli jakožto samostatné specializace).

Struktura katedry podle rolí (vedoucí katedry, zástupce vedoucího katedry, tajemník apod.) je uvedena v sekci Kontakty a sekretariát.

Úvod > Katedra > Struktura