Struktura

Katedra se skládá z následujících čtyř složek:

Pouze romistika má jako Seminář romistiky status zvláštní jednotky katedry. Ostatní složky jsou spojeny na principu areálových studií.

Úvod > Katedra > Struktura