Polonistika

Budova Náměstí Jana Palacha 2
Místnost přízemí, č. 8
Telefon 221 619 818
E-mail polonistika@ff.cuni.cz
Mapa https://mapy.cz/s/pc0u

Výuku polonistických předmětů zajišťují:

  • Mgr. Michala Benešová, Ph.D. (literárněvědné přednášky a polsko-český a česko-polský překladatelský seminář)
  • Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (dějiny Polska)
  • Mgr. Sylwia Czachór-Kocataş (lektorská cvičení, praktické kurzy polského jazyka)
  • Mgr. Renata Rusin-Dybalska, Ph.D. (současný polský jazyk, vývoj polského jazyka, jazyková a gramatická cvičení, jazyk médií, obraz světa v médiích)

Doktorské studium probíhá ve dvou studijních oborech: Slovanské filologie (předsedkyní oborové rady je prof. Hana Gladkova) a Slovanské literatury (předsedou oborové rady je doc. Alenka Doležalová).

Studenti polonistiky mají možnost absolvovat zahraničních stáže a studijní pobyty, ať už v rámci programu Erasmus, nebo CEEPUS. Mohou také využít nabídky Akademické informační agentury. Pravidelně jsou obsazována i místa na letních školách nabízená MŠMT či polskou stranou.

Pražská polonistika udržuje kontakty s mnoha vysokými školami v Polsku (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej v Lublině ad.). Výuka tak bývá pravidelně obohacována přednáškami hostujících profesorů (např. prof. I. Kamińska-Szmaj, prof. D. Rytel-Kuc, prof. St. Bereś, prof. J. Bartmiński, prof. E. Czaplejewicz ad.).

V roce 2003 bylo na půdě Filozofické fakulty UK zorganizováno Polonistické kolokvium při příležitosti 80. výročí pražské polonistiky. Zúčastnili se jej jak zástupci mimopražských polonistik, tak pedagogové a někteří studenti Ústavu slavistických a východoevropských studií. Sborník referátů z této konference vyšel v roce 2005 pod titulem Práce z dějin slavistiky XIX. Studenti polonistiky se účastní Konference mladých slavistů, která se koná v Praze. Studenti se podíleli rovněž na organizaci polského programu na veletrhu Svět knihy v roce 2010, kdy bylo čestným hostem Polsko. V roce 2013 se uskutečnily oslavy 90. výročí založení samostatné katedry polonistiky, jejichž součástí byla mezinárodní konference Proměny polonistiky: Tradice a výzvy polonistických studií (6.–7. listopadu), výstava 90 let pražské polonistiky a stejnojmenná publikace mapující vývoj pražské polonistiky. Tento projekt, připravený Katedrou středoevropských studií FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově a Polským institutem v Praze, byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Česko-polské fórum.

Užitečné kontakty:


facebook polonistiky

Úvod > Katedra > Struktura > Polonistika