Evžen Gál

PhDr. Eugen Gál, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 341

Evžen Gál je akademickým pracovníkem specializace hungaristika. Vyučuje současnou maďarskou literaturu a maďarskou literaturu 20. století. Od roku 2001 je členem výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii (IAHS). V letech 2003–2009 působil jako ředitel Českého centra v Budapešti. V předchozích letech se spolupodílel na sociolingvistických výzkumech etnických menšin v ČR. Byl též šéfredaktorem maďarského kulturně-společenského časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vydává Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Řadu let zastupoval maďarskou menšinu v Radě vlády pro národnostní menšiny.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Gál E.: O čem se mluví v Maďarsku : Pentle na klobouku. Host, 2022, č. • no. Neuveden, s. • p. 108-108. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Maďarská vláda jako perský král Xerxés I. : Tragikomedie kolem obřího ohňostroje a předpovědi počasí. A2larm: online komentářový deník A2, 2022, č. • no. 2022. ISSN 1803-6635.
 • Gál E.: A Kis Magyar Pornográfiától az Egy férfiig : Esterházy Péter cseh recepciója. In Görözdi J., Balogh M.: Külországi könyvespolcokon : Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról. Budapest, Reciti, BTK Irodalomtudományi Intézet, 2022, s. • p. 167-183. ISBN 978-615-6255-59-4.
 • Gál E.: Jeden tábor, jedna vlajka! : Maďarská média v éře Viktora Orbána. Forum 24: Nová orientace, 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 64-71. ISSN 0000-0000.
 • Gál E.: Cesty a portréty : moderní maďarské literatury v českém kontextu I. Praha, Karolinum, 2020. 183 s. • p. ISBN 978-80-246-4478-3.
 • Gál E.: Oživit symboly. Host, 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Přešlapy hranic v životě a díle Antona Straky. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. • p. 105-115. ISBN 978-80-7308-923-8.
 • Gál E.: Drsně mlčící Sándor Márai. In Chtěl jsem mlčet. Praha, Academia, 2019, s. • p. 7-15. ISBN 978-80-200-2906-5.
 • Gál E., Kučera V., Kučera K.: Stálo to za to? S Evženem Gálem. In Kučera V., Kučera K.: Stálo to za to? Praha, Albatros Media, 2019, s. • p. 140-155. ISBN 978-80-7448-085-0.
 • Gál E.: Zapomenout na genetický fakt. In Tatitatitati. Praha, Fra, 2019, s. • p. 99-108. ISBN 978-80-7521-072-2.
 • Gál E.: Dlouhý pochod za vědu. Host, 2019, č. • no. 35, s. • p. 24-27. ISSN 1211-9938.
 • Gál E., Blažek J.: Trianonský příkop a národní trafiky. Revue Prostor, 2019, č. • no. 36, s. • p. 19-25. ISSN 0862-7045.
 • Gál E., Bažant V.: Akademici prý musejí chápat, že peníze dává vláda... Rozhovor s Evženem Gálem. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. 41, s. • p. 49-51. ISSN 0418-5129.
 • Gál E.: Ismerd meg önmagad - és a másikat (Barangolás az elmúlt évek cseh migrációs irodalmában). Kalligram, 2019, č. • no. Neuveden, s. • p. 91-96. ISSN 1335-1826.
 • Gál E., Svoboda R., Pató A.: Kulturní válka : Maďarsko po osmi letech Orbánovy vlády. A2, 2019, č. • no. 15, s. • p. 29-29. ISSN 1803-6635.
 • Gál E.: Maďarsko reloaded : Fejetony Pétera Esterházyho po třiceti letech. Host, 2019, č. • no. 35, s. • p. 44-47. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Subtilní záchvěvy uprostřed času a prostoru. In Čí je ta tvář a jiné básně. Ostrava, Protimluv, 2019, s. • p. 65-66. ISBN 978-80-87485-65-1.
 • Gál E.: Poetická existence. Host, 2019, č. • no. 35, s. • p. 96-96. ISSN 1211-9938.
 • Gál E., Gálová D.: Vzdělanost a slušnost. In Januška J.: Česko-maďarské ob(z)ory : Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 280-283. ISBN 978-80-246-3355-8.
 • Gál E.: Esej jako metoda : Obrysy literárněteoretického konceptu Petra Rákose. In Januška J.: Česko-maďarské ob(z)ory : Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 91-97. ISBN 978-80-246-3355-8.
 • Gál E.: Magie jazyka, síla peněz a moc Viktora Orbána : Maďarsko roku 2018. Listy, 2018, č. • no. 48, s. • p. 52-60. ISSN 1210-1222.
 • Gál E.: Herbář na duši aneb léčivá slova. In Herbář. Praha, Academia, 2017, s. • p. 253-265. ISBN 978-80-200-2710-8.
 • Gál E.: János Arany Waleští bardi. Literární noviny, 2017, č. • no. neuveden, s. • p. 3-3. ISSN 1210-0021.
 • Gál E.: Péter Esterházy a Imre Kertész: Život a/versus literatura. Literární noviny, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 5-5. ISSN 1210-0021.
 • Gál E.: Uvidět v sobě barbara aneb ars poetica člověkvěčenstva. In Vycpaný barbar. Praha, dybbuk, 2017, s. • p. 497-509. ISBN 978-80-7438-170-6.
 • Gál E.: Levelek František Halas és Szabó Lőrinc kapcsolatához. Irodalmi Szemle, 2015, č. • no. 58, s. • p. 72-75. ISSN 1336-5088.
 • Gál E.: Rákos Péter, a tanár. In Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 2015, s. • p. 227-230. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v čekých zemích, 2015. 302 s. • p. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Az emlékezet törött tükörcserepei. In Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 2015, s. • p. 263-270. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: "Já jsem já". In Opravené vydání. Praha, Academia, 2014, s. • p. 288-301. ISBN 978-80-200-2385-8.
 • Gál E.: Maďarsko: "Pokračujeme". Listy, 2014, č. • no. 44, s. • p. 43-51. ISSN 1210-1222.
 • Gál E.: Prága-Budapest. In Cseh ködképek fürkészője. Budapest, reciti, 2014, s. • p. 19-27. ISBN 978-615-5478-07-9.
 • Gál E.: Národní siloprostor. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 9, s. • p. 7-13. ISSN 1802-4734.
 • Gál E.: Egy prágai magyar írástudó 1989 után. Bohemia (Budapest), 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 29-33. ISSN 1219-0500.
 • Gál E.: Rákos Péter életművének statikája és dinamikája. In Monok I.: Gondolatok a hungarológiáról. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2012, s. • p. 17-39. ISBN 978-963-87595-9-7.
 • Gál E., Rákos P.: Neúnavná slova. Praha, Academia, 2011. 647 s. • p. ISBN 978-80-200-1972-1.
 • Gál E.: Neúnavná slova. Praha, Academia, 2011, s. • p. 573-630. ISBN 978-80-200-1972-1.
 • Gál E.: Kde se loví hlasy a jak dostat džiny do lahví. Listy, 2010, č. • no. 40, s. • p. 48-55. ISSN 1210-1222.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce