Helena Sadílková

Helena Sadílková, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně vedoucího (zástupce vedoucího) - Katedra středoevropských studií
Konzultační hodiny
 • dle dohody, č. 116 (Celetná 20)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Helena Sadílková je odbornou asistentkou a vedoucí Semináře romistiky KSES. Zaměřuje se na poválečnou historii Romů na území bývalého Československa. Kromě toho se věnuje jazykovým tématům (romština, její sociolingvistická situace, podpora výuky romštiny) a tématům literárním (edice a překlady literárních prací romských autorů). Spolu s Pavlem Kubaníkem je šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben.

Rozvrh

Publikace

 • Sadílková H.: Hozená rukavice : Josef Serinek a Jan Tesař jako výzva pro současný výzkum dějin Romů ve dvacátém století. Soudobé dějiny, 2019, č. • no. 25, s. • p. 510-522. ISSN 1210-7050.
 • Sadílková H.: Hledání místa romštiny ve školním prostředí a výuce na základních a středních školách - nejen na Slovensku. In Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia. Výučba rómského jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Bratislava, Štátný pedagogický ústav, 2019, s. • p. 35-43. ISBN 978-80-8118-226-6.
 • Sadílková H.: A Thrown Gauntlet Josef Serinek and Jan Tesař as a Challenge for Current Research into the History of the Roma in the 20th Century. Czech Journal of Contemporary History, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 173-187. ISSN 2336-3134.
 • Sadílková H.: (Ne)chtění spoluobčané? Romové v poválečném Československu. In Pažout J., Portmann K.: "Nechtění" spoluobčané: Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. • p. 98-115. ISBN 978-80-88292-06-7.
 • Sadílková H., Závodská M., Slačka D.: Aby bylo i s námi počítáno : Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Brno, Muzeum romské kultury, 2018. 230 s. • p. ISBN 978-80-86656-37-3.
 • Sadílková H.: "Sami máme zájem na dořešení problematiky": Usilování společensky angažovaných Romů v poválečném Československu o participaci a sebeorganizaci (1945-1968). In Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Brno, Muzem romské kultury, 2018, s. • p. 27-58. ISBN 978-80-86656-37-3.
 • Sadílková H.: Resettling the settlement: recent history of a Romani settlement in south-east Slovakia. In Kozhanov K., Oslon M., Dieter H.: Das amen godi pala Lev Čerenkov: Romani historija, čhib taj kultura. Graz, Karl-Franzens-Universität Graz - trefpunkt sprachen, 2017, s. • p. 339-351. ISBN 978-3-901600-44-9.
 • Sadílková H.: Bylo nám dobře a pak přišla válka. Rozhovor s Annou Surmajovou. - Nad svědectvím paní Anny Surmajové. Romano Džaniben, 2015, č. • no. 22, s. • p. 115-132. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Romani Teaching in the Czech Republic. In Roma und Travellers. Identitäten im Wandel. Innsbruck, Innsbruck University Press, 2015, s. • p. 3-15. ISBN 978-3-902936-95-0.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Sadílková H.: Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Praha, Triáda, 2013, s. • p. 287-309. ISBN 978-80-7474-076-3.
 • Sadílková H.: Čí jsou to dějiny? Dosavadní přístupy k interpretaci poválečných dějin Romů v ČS(S)R. Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 69-88. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H., Závodská M.: Leon Růžička. Včera a dnes (Vzpomínka cikána na nacistické lágry). (Komentovaný memoár z r. 1953). Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 141-155. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Kým to človek prežije, takéto veci, to je niečo strašné. Rozhovor s paní Magdalenou Boldišovou. Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 108-127. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Medailony autorů. In Steklá R., Houdek L.: Druhá směna – Jak využívat literaturu a dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Praha, Romea, o. s., 2011, s. • p. 34-57. ISBN 978-80-904106-1-9.
 • Sadílková H., Houdek L.: Psát, aby nás pochopili - rozhovor s Helenou Sadílkovou. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2011, č. • no. 7, s. • p. 2-7. ISSN 1802-4734.
 • Sadílková H.: Poznámky k literární tvorbě Romů v ČR. In Steklá R., Houdek L.: Druhá směna – Jak využívat literaturu a dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Praha, Romea, o. s., 2011, s. • p. 22-33. ISBN 978-80-904106-1-9.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Katedra > Vyučující > Helena Sadílková