Jan Červenka

PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • jen dle předběžné dohody
Adresa

Katedra středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Jan Červenka je akademickým pracovníkem specializace romistika. Studoval od roku 1988 na podzemní „Večerní univerzitě bohemistiky“, po změně režimu přešel v roce 1990 (stejně jako jeho pedagogové) na FF UK, kde vystudoval v řádném denním studiu dvojobor český jazyk a literatura /romština. Titul Ph.D.- získal na FF UK za práci o romských dialektech středního Slovenska.

Mezi jeho odborné a pedagogické zájmy patří psaná romština, romské umění, romistická translatologie a editologie a romistická etnologie. Vyučuje i praktický jazyk a vede i disertační práce z romských dějin. Je spoluautorem a odborným garantem oficiálních pravidel pravopisu pro severocentrální romštinu ve Slovenské republice. Má zkušenosti z práce v romských médiích i s překlady a tlumočením. V letech 2005–2016 byl vedoucím Semináře romistiky FF UK.

PublikaceCVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Červenka J., Hajská M.: Romani romanes: Teaching materials for North Central Romani. Stockholm, Södertörn University, 2021. 36 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes: Teaching materials for Lovari Romani. Praha, Södertörn University, 2021. 16 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Červenka J.: Co není v kurikulech romštiny na první pohled patrné : Funkce romštiny v životě romských žáků a ve vzdělávání. In Facuna J., Lužica R.: Inovácia – rómsky jazyk – inklúzia: výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Bratislava, Štátny pedagogiký ústav Bratislava, 2019, s. • p. 26-34. ISBN 978-80-8118-226-6.
 • Červenka J.: Tradičnost a modernost v romské autorské literatuře: kontrast motivicko-stereotypického a strukturálního pohledu. Romano Džaniben, 2019, č. • no. 26, s. • p. 49-66. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J.: Language Consequences of Migration of Romani Speakers from Slovakia to Great Britain and Back: the Change of Paradigm of Town Names in Two Romani Dialects. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 65, s. • p. 383-403. ISSN 1335-1303.
 • Červenka J.: Prvky cizích pravopisů v pravopisu severocentrální romštiny - proměny v teorii a ediční praxi od počátku systematického pravopisu do přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 71-98. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J.: Issues of lingustic correctness in Romani. In Facuna J., Lužica R.: Spolu s Rómami dosiahneme viac /Together with Roma, we will achieve more. Bratislava, Štátny pedagogický ústav, 2016, s. • p. 223-236. ISBN 978-80-8118-170-2.
 • Červenka J.: "Cikán, Gypsy a Rom" - dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2015, s. • p. 324-345. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Červenka J.: Standardizace romštiny na území bývalého Československa. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 55-70. ISSN 0567-8269.
 • Červenka J.: Cikán, Gypsy a Rom - dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2014, s. • p. 313-334. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Červenka J.: Erika Olahová - Lakatošová: Matné zrcadlo. Romano Džaniben, 2011, č. • no. 17, s. • p. 132-134. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce