Markéta Hajská

Mgr. Markéta Hajská

Konzultační hodiny
Adresa

Katedra středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Markéta Hajská vystudovala obecnou antropologii na FHS UK. Od roku 2000 pracovala na různých terénních výzkumech, na pozici výzkumníka i koordinátora, týkajících se problematiky Romů a sociálně vyloučených lokalit v ČR i na  Slovensku. Od roku 2007 působila jako metodik multikulturního vzdělávání ve vzdělávacím programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s, kde se podílela na vzniku několika publikací a vzdělávacích modulů. Od roku 2011 přednáší na FF UK (Seminář romistiky), kde se věnuje antropologickým přístupům k romským kulturám a olašské romštině. Je autorkou odborných článků, studií, výzkumných zpráv, metodických aktivit, edukačních videí a v neposlední řadě scénářů ke komiksům.

Publikace

  • Hajská M.: "Polokočovníci". Migrační trajektorie olašských Romů na Prešovsku od poloviny 19. století až do zániku kočování. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 2016, s. • p. 7-38. ISSN 1210-8545.
  • Hajská M.: Economic strategies and migratory trajectories of Vlax Roma from Eastern Slovakia to Leicester, UK. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 357-382. ISSN 1335-1303.
  • Hajská M.: Gažikanes vaj romanes? Jazykové postoje olašských Romů jedné východoslovenské komunity ke třem místně užívaným jazykům. In Podolanská T., Hrustič T.: Cierno-biele svety Romovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, VEDA, 2015, s. • p. 346-373. ISBN 978-80-224-1413-5.
  • Hajská M., Turková K., Andrš Z.: Sam manuš láše, sar so aver manuš./ Jsme stejně dobří lidé, jako všichni ostatní. Rozhovor s Aninou Ciuciu. Romano Džaniben, 2015, č. • no. 2014, s. • p. 116-139. ISSN 1210-8545.
  • Hajská M.: „Ame sam Vlašika haj vorbinas vlašika!“ (My jsme Olaši a mluvíme olašsky!) Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunitě. Romano Džaniben, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 35-53. ISSN 1210-8545.
  • Hajská M.: Romové a sociální vyloučení. In Gabal P.: Výchova k aktivnímu bčanství. Demokracie versus extremismus. Praha, Asi-milovaní, 2013, s. • p. 135-151. ISBN 978-80-905551-0-5.

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Markéta Hajská