Michala Benešová

Michala Benešová, Ph.D.

Funkce
 • Inventarizace (Agenda) - Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
 • Studentské mobility (Agenda) - Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
 • Zaměstnanecké mobility (Agenda) - Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Konzultační hodiny
 • Dle dohody (prosím o e-mailový kontakt)
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 8

Michala Benešová je aklademická pracovnice specializace polonistika. Je absolventkou oborů polonistika a bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2011 působí na Katedře středoevropských studií FF UK. Odborně se věnuje dějinám polské literatury, zaměřuje se především na polskou literaturu meziválečného období, současnou polskou literaturu, na fenomén polské literární reportáže či na reflexi židovské kulturní tradice v polské literatuře 20. století. Druhou oblastí jejího zájmu je problematika polsko-českého překladu, jemuž se věnuje i jako aktivní překladatelka.

Badatelsky se podílela na projektech UNCE – Centrum pro výzkum kolektivní paměti (2012–2017, Univerzita Karlova), Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století (2012–2016, Univerzita Karlova, Program Rozvoje vědeckých disciplín na Univerzitě Karlově v Praze č. P 12 „Historie v interdisciplinární perspektivě“) a „90 let pražské polonistiky“ (Univerzita Karlova v Praze, 2013).

PublikacePřekladyCVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Benešová M.: Kilka uwag na temat czeskiej recepcji polskiej tradycji reportażowej. Culture Context, 2021, č. • no. 18, s. • p. 345-357. ISSN 2083-7658.
 • Benešová M.: Granice reportażu - granice reportera. Kilka refleksji nad książką Jacka Hugo-Badera Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak. In Pawlak-Hejno E., Piechota M.: Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, s. • p. 65-75. ISBN 978-83-227-9344-2.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R.: Proměny pražské polonistiky, aneb hledání místa pro tzv. malou filologii. In Šlaufová E., Skwarska K., Čermák V.: Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020, s. • p. 209-217. ISBN 978-80-86420-68-4.
 • Benešová M.: Tokarczuk, Olga (Nobelova cena za literaturu 2018). iLiteratura [online], 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Benešová M.: Misunderstandings in the Czech Reception of the Polish Literary Reportage. In Brzostowska-Tereszkiewicz T., Rembowska-Płuciennik M., Śniecikowska B.: Understanding Misunderstanding, vol. 1: Cross-Cultural Translation. Berlin, Peter Lang, 2019, s. • p. 61-76. ISBN 978-3-631-79251-3.
 • Benešová M.: "I czy jest On w niebiosach, czy też nie ma Go wcale?" Bolesław Leśmian na tle duchowego dziedzictwa mistyki żydowskiej. In Nalewajk-Turecka Ż., Supeł M.: Leśmian w Europie i na świecie. Varšava, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, s. • p. 114-124. ISBN 978-83-235-3881-3.
 • Benešová M.: Wojna w Iraku oczami polskich i czeskich reporterów (na przykładzie tekstów Pawła Smoleńskiego, Mariusza Zawadzkiego, Michala Kubala, Františka Šulca i Barbory Šámalovej). Dziennikarstwo i Media, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 92-103. ISSN 2082-8322.
 • Benešová M.: Ve světle kabaly. Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období : (Aleksander Wat, Bruno Schulz, Bolesław Leśmian). Praha, Karolinum, 2017. 330 s. • p. ISBN 978-80-246-3317-6.
 • Benešová M.: Współczesny polski reportaż literacki wobec problematyki oryginalności, niepowtarzalności, intertekstualności oraz pamięci. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 2017, č. • no. XXXV, s. • p. 79-89. ISSN 0239-4251.
 • Benešová M.: Ve světle kabaly. Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období : (Aleksander Wat, Bruno Schulz, Bolesław Leśmian). Praha, Karolinum, 2017. 330 s. • p. ISBN 978-80-246-3281-0.
 • Benešová M.: Příběhy falešných mesiášů. Židovská hereze Jakuba Franka a její reflexe v polské literatuře. Historie - Otázky - Problémy [online], 2016, č. • no. 8, s. • p. 196-207. ISSN 1804-1132.
 • Benešová M., Zakopalová L.: Dvě případové studie: Paweł Smoleński a Lidia Ostałowska. In Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 144-161. ISBN 978-80-246-3282-7.
 • Benešová M.: "Poznali se při leštění kláves": polská literární reportáž. In Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 10-46. ISBN 978-80-246-3282-7.
 • Benešová M.: Między Raszim a Tomaszem z Kempis: Aleksander Wat swój i obcy. Studia Slavica, 2015, č. • no. XIX, s. • p. 51-60. ISSN 1803-5663.
 • Benešová M.: Šaunová Iza (1896-1960). In Baron R., Madecki R.: K tradicím českých polonistických studií.Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). Praha, Historický ústav AV ČR, 2014, s. • p. 464-466. ISBN 978-80-7286-245-0.
 • Benešová M.: Marian Szyjkowski a "jeho" dějiny polské literatury. In Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 26-33. ISBN 978-80-246-2732-8.
 • Benešová M.: Reflexe židovské mystiky v polské literatuře 20. století: Aleksander Wat. Historie - Otázky - Problémy, 2013, č. • no. 5, s. • p. 67-77. ISSN 1804-1132.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha, Karolinum, 2013. 198 s. • p. ISBN 978-80-246-2180-7.
 • Benešová M.: Současná polská ženská literatura tváří v tvář výzvě performativity: kde ještě platí genderové stereotypy a hranice? Studia Slavica, 2013, č. • no. 17, s. • p. 235-241. ISSN 1803-5663.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha, Karolinum, 2013. 198 s. • p. ISBN 978-80-246-2775-5.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost. Praha, Karolinum, 2013. 178 s. • p. ISBN 978-80-246-2428-0.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost. Praha, Karolinum, 2013. 178 s. • p. ISBN 978-80-246-2372-6.
 • Benešová M.: Bruno Schulz - Svět jako text, tvůrčí moc slova. Tahy, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 50-60. ISSN 1802-8195.

Překlady knižní

 

  • 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła [20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła], Premedia, Bratislava 2014 (spolu s B. Gregorovou, L. Zakopalovou a H. Stachovou)
  • BAJTLIK, Jan: Ariadnina nit. Mýty a labyrinty [Nić Ariadny], Host, Brno 2019
  • BAŁUK, Kamil: Všechny Louisovy děti [Wszystkie dzieci Louisa], Absynt, Žilina 2019
  • BATOR, Joanna: Chmurdálie [Chmurdalia], Paseka, Praha 2020.
  • BEDNAREKOVÁ, Justyna: Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek (čtyř pravých a šesti levých) [Niesamowite przygody dzisięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)], Host, Brno 2017
  • CZERWIŃSKA-RYDEL, Anna: Tajemství v láhvi: Příběh Ireny Sendlerové [Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej], Albatros, Praha 2023.
  • DUKAJ, Jacek: Led [Lód], Host, Brno 2021 (spolu s M. Alexou)
  • Evropa od A do Z [Europa od A do Z], Reader`s Digest Výběr, Praha 2012 (spolu s J. Rohanovou, J. Rauerovou, M. Grigovou a N. Baše)
  • FROŁOW, Sylwia: Dzeržinskij – Láska a revoluce [Dzierżyński – Miłość i rewolucja], Premedia, Bratislava 2015 (spolu s L. Zakopalovou)
  • GÓRECKI, Wojciech: Přípitek předkům [Toast za przodków], Dokořán – J. Jiskrová/Máj, Praha 2017 (spolu s B. Gregorovou)
  • GÓRNY, Maciej: Mezi Marxem a Palackým. Historiografie v komunistickém Československu [Między Marksem a Palackým], Volvox Globator, Praha 2018
  • GRZEBAŁKOWSKA, Magdalena: Nový začátek [Nowy początek]. In: Chtěli jsme být svobodní… Příběhy z Varšavského povstání 1944, Pant, Praha 2015, s. 95–116
  • CHUTNIK, Sylwia: Potvory [Cwaniary], Argo, Praha 2014
  • JAGIELSKI, Wojciech: Modlitba za déšť [Modlitwa o deszcz], Absynt, Žilina 2018
  • JAWOR, Maja: Hlas a pohyb. Herecká technika a herecká tvořivost [Głos i ruch. Aktorska technika i aktorska twórczość], Kant, Praha 2010
  • KOSMAN, Marceli (ed.): Henryk Sienkiewicz ve světě politiky [výběr korespondence a článků], Academia, Praha 2018
  • KRAWCZYK, Andrzej: Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa [Słowacja księdza prezydenta: Jozef Tiso 1887–1947], Academia, Praha 2019
  • PAJĄK, Patrycjusz: Hrůza v české literatuře [Groza po czesku. Przypadki literackie], Academia, Praha 2017
  • RABIJ, Marek: Život na míru [Życie na miarę], Absynt, Žilina 2021
  • SMOLEŃSKI, Paweł: Irák. Peklo v ráji [Irak. Piekło w raju], Dokořán – J. Jiskrová/Máj, Praha 2015 (spolu s L. Zakopalovou)
  • SMOLEŃSKI, Paweł: Izrael už se nevznáší [Izrael już nie frunie], Dokořán – J. Jiskrová/Máj, Praha 2013 (spolu s L. Zakopalovou)
  • STASIUK, Andrzej: Tři hry, Institut umění – Divadelní ústav, Praha 2013 (spolu s B. Gregorovou, I. Lexovou a L. Zakopalovou)
  • SZABŁOWSKI, Witold: Spravedliví zrádci. Sousedé z Volyně [Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia], Pant, Ostrava 2018
  • TOCHMAN, Wojciech: Kokrhání kohoutů, pláč psů [Pianie kogutów, płacz psów], Absynt, Žilina 2022
  • TWARDOCH, Szczepan: Král [Król], Host, Brno 2020.

Překlady časopisecké a vybrané odborné články

 • BATOR, Joanna: Tma, téměř noc (fragment), A2, 26/2013
 • DYBALSKA, Renata: Obraz člověka v reklamě. In: Obraz světa v jazyce II, Praha 2007, s. 79–86
 • GLĄBSKA, Maria: Profily pojmu „erotická láska“ v polštině. In: VAŇKOVÁ, I. – PACOVSKÁ, J. (eds.), Obraz člověka v jazyce, Praha 2010, s. 120–130
 • GŁĘBOCKI, Henryk: Rusko jiné nebude aneb Dopisy z Petrohradu a Moskvy, Revue Prostor, 84/2009
 • CHUTNIK, Sylwia: Hrách na debilní stěnu, A2 12/2010, s. 26–27
 • Jerzy Szacki o sociologii, historiografii, historii a kolektivní paměti (rozhovor). Historická sociologie, 1/2010.
 • KAMIŃSKI, Łukasz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968). In: BLAŽEK, P. – EICHLER, P. – JAREŠ, J. a kol. (eds.), Jan Palach ´69, Praha 2009, s. 115–127
 • KILIAS, Jarosław: Válka, armáda, stát a národ: byrokracie, disciplína a nacionalismus, Historická sociologie, 1/2009, s. 45–64
 • KONWICKI, Tadeusz: Čtivo (fragment), Plav – Měsíčník pro světovou literaturu, 2009/4, s. 28–32
 • MIKOŁAJCZUK, Anna: Radost v současné polštině: aspekty konceptualizace a rozrůzněnost modelů emocí. In: VAŇKOVÁ, I. – PACOVSKÁ, J. (eds.), Obraz člověka v jazyce, Praha 2010, s. 64–80
 • NOWAKOWSKI, Doman: Ústa Micka Jaggera (divadelní hra; Agentura Odeon Art, premiéra 24. 10. 2005, Divadlo v Celetné)
 • OLECH, Joanna: Bambul v rodině Cvrčků (ukázka z románu). Plav – Měsíčník pro světovou literaturu, 6/2008, s. 29–34
 • ROMANOWSKI, Andrzej: Polsko, Rusko a státní zájem. Listy, 6/2014
 • RYMKIEWICZ, Jarosław Marek: Kinderszenen, Babylon, 2/XIX, s. IV–V
 • SMOLEŃSKI, Paweł: Šče ne vmerla – a neumře. Rozhovor s Jurijem Andruchovyčem, Listy, 1/2015, s. 63–69
 • VARGA, Krzysztof: Náhrobek z teraca (ukázka z románu). Plav – Měsíčník pro světovou literaturu, 3/2010, s. 23–27
 • WNUK, Agnieszka: Obsese mluvení. Homo loquens ve vybraných prozaických dílech Samuela Becketta, Protimluv, 4–4/2011, s. 86–90
 • ZAWISŁAWSKA, Magdalena: Duch ve stroji – obraz organismu v jazyce biologie. In: VAŇKOVÁ, I. – PACOVSKÁ, J. (eds.), Obraz člověka v jazyce, Praha 2010, s. 81–100
 • ŻURAKOWSKA, Ewa: Lékařství a umění: role se obracejí? Disk, 35/2011, s. 10–21

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Katedra > Pracovníci / Vyučující > Michala Benešová