Zdeněk Uherek

  Konzultační hodiny
  Adresa

  Zabývá se etnologií a antropologií Romů, především romskými migracemi, identitou a změnami životního stylu v souvislosti s migracemi. Studoval migrace Romů ze Slovenska a z České republiky po roce 1989 a zejména emigraci Romů do Kanady. Zabýval se též zaměstnaností Romů v České republice a k tomuto tématu spolu s dalšími odborníky zpracovával výzkum pro Světovou banku. Podílel se též na výzkumu Zdravotně sociální fakulty k životnímu stylu Romů v České republice a na Slovensku. Zabývá se též romskými etnoemancipačními procesy. Jeho další odborné zájmy jsou migrace ze třetích zemí, integrace cizinců, teorie etnicity, urbánní antropologie a Češi v zahraničí. Vedle českých zemí uskutečňoval výzkumy zejména v Bosně a Hercegovině, na Slovensku, na Ukrajině, v Kazachstánu a v Kanadě.

  Další odborné zájmy a členství v odborných grémiích

  • Školitel doktorských studentů na FF UK, FHS UK, FF ZČU
  • Člen oborové rady doktorského oboru etnologie: na Ústavu etnologie FF UK a na katedře antropologie FF ZČU – místopředseda OR
  • Člen vědecké rady Ústavu etnológie SAV
  • Člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • předseda Národního komitétu antropologických a etnologických věd
  • předseda České asociace pro sociální antropologii
  • člen International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
  • člen Royal Anthropological Institute (Velká Británie)
  • člen Evropské asociace sociálních antropologů
  • člen Národopisné společnosti
  • člen redakční rady časopisu Urbanities
  • člen redakční rady časopisu Český lid
  • člen redakční rady časopisu Slovenský národopis
  • člen redakční rady časopisu Cargo
  • člen redakční rady časopisu Národopisná revue
  • kontaktní osoba programu UNESCO – MOST a člen IGC MOST
  • člen České komise pro UNESCO
  • člen Gypsy Lore Society

  Publikace

  • Červinková H., Buchowski M., Uherek Z.: Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave and McMillan. 2015. ISBN 978-1-137-52448-5.
  • Uherek Z.: Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In Falťan Ľ. (ed.): Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Sociologický ústav SAV, UNESCO 2015: 10-24. ISBN 978-80-85544-88-6.
  • Sulitka A., Uherek, Z. National Minority Organisations in Prague: Structure, Competence and Social Activities. Národopisná revue 2015, 5: 3–17.
  • Uherek Z.: Antropologie města. In Cichá M.: Integrální antropologie. Praha, Triton, 2014, s. • p. 263-268. ISBN 978-80-7387-816-0.
  • Davidová E., Uherek Z.: Romové v československé a české společnosti v letech 1945 – 2012. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. ISBN 978-80-86729-98-5.
  • Uherek Z., Beranská, V., Honusková V., Jiráková, A., Šolcová, L.: Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, 2012. ISBN 978-80-87112-65-6.
  • Uherek Z., Honusková V.: Doporučení a návrhy koncepčních a legislativních změn. In Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, 2012. ISBN 978-80-87112-65-6.
  • Uherek Z. Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011, ISBN 978-80-87112-48-9.
  • Uherek Z. Diversity and Social Anthropology. In: Knotter S.; De Lobel R.; Tsipouri L.; Stenius V (eds) Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration. Amsterdam: Pallas. 2011. ISBN 978-90-8555-044-0: 21-41.
  • Uherek Z., Bělohradská K., Pojarová T. Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 2010, ISBN 978-80-87112-32-8.
  • Uherek, Z.: Migration in the Czech Republic: A Source of Social Diversity and Formation of New Social Networks in the Urban Environment. In: Jansens, M. et al. (eds): The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar 2010: 245-257.
  • Uherek, Z.: Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries; Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism; James Clyde Mitchell, The Kalela Dance; Robert Ezra Park, Roderick McKenzie and Ernest Burgess The City; Louis Wirth, Urbanism as a Way of Life. In: Suzanne Küchler, Sandra Wallman (eds) Diversity Management in Practice. Sussex: Academic Press 2009: 23-24, 57-58, 129-130, 141-141, 185.
  • Uherek, Z.: Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the border zone. In: Kürti, L., Skalník, P. (eds): Postsocialist Europe: Anthropological perspectives from home. New York, Berghahn Books 2009: 270-294.
  • Uherek, Z. – Pojarová, T. Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů. Národopisná revue 1 / 2008: 29 – 35.
  • Uherek, Z. 2007: Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis 43, 4: 747-774.
  • Uherek Z., Korecká Z., Pojarová T. a kol. 2008. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: 978-80-87112-12-0.
  • Uherek Z. a kol. 2006. Kultura – společnost – tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN 80-85010-82-8.
  • Uherek Z. 2007. Romské migrační activity jako faktor společenské inovace. In: Vojtová P. (ed.) Pohledy etnické marginalizace u Aboriginal People v Kanadě a Romů v České republice a Slovenské republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta. ISBN 978-80-7394-019-5: 255–268.
  • Guy W., Uherek Z., Weinerová R. (eds.) Roma Migration in Europe: Case studies. Münster: LIT Verlag; Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic 2004. ISBN 3-8258-6995-4.
  • Uherek Z., Valášková N., Kužel S., Dymeš P. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 2003, ISBN 80-85010-45-3.

  Úplná bibliografie dostupná na adrese: http://eu.avcr.cz/pracovnici/FILES/Uherek_Zdenek.html

  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Katedra > Vyučující > Zdeněk Uherek