Učební pomůcky: maďarština

Obsah této stránky

1. Materiály vytvořené na KSES FF UK

2. Učebnice maďarštiny – jednojazyčné maďarské

3. Učebnice maďarštiny – české a slovenské (pro samouky)

4. Překladové slovníky maďarsko-české a česko-maďarské

5. Přehledy maďarské gramatiky

6. Webové pomůcky, mobilní aplikace, sociální sítě

7. Další literatura

8. Autentické maďarské texty, audio, video (dostupné na internetu)

9. Možnosti studijního výjezdu do Maďarska

10. Překlad hesel maďarské Wikipedie do češtiny

1. Materiály vytvořené na KSES FF UK

Návod jak psát písmena maďarské abecedy na české klávesnici (PDF)
Česká výslovnost maďarských slov, zejména jmen (PDF)
Materiály pro webovou a mobilní aplikaci Quizlet

2. Učebnice maďarštiny – jednojazyčné maďarské

Nejrozsáhlejšími učebnicemi maďarštiny jsou, vcelku přirozeně, série učebnic vytvořené v Maďarsku. Tyto učebnice bývají jednojazyčné, maďarské (většinou vybavené také maďarsko-anglickým, maďarsko-německým slovníčkem) a jsou určeny pro výuku v kurzech vedených učitelem. V kurzech KSES FF UK je jako primární učebnice užívána řada učebnic SZITA, Szilvia – PELCZ, Katalin: MagyarOK (Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 1. díl úroveň A1+ vyšel v roce 2013, 2. díl A2+ 2014, 3. díl B1+ 2016, 4. díl B2+ 2019), jejíž první díl byl v roce 2013 oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL. Domácí stránka učebnice ZDE. Více informací a pokynů o používání učebnice ZDE.

Další novou řadou takových učebnic je DURST, Péter: Lépésenként magyarul (Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 1. vyd. 1. dílu 2002, 1. vyd. 2. dílu 2006, další nová vydání) . Domácí stránka učebnice ZDE. Ze starších učebnic je často používána řada Hungarolingua (Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem, 1. vyd. 1991,další nová vydání), kdysi první výukový balík vybavený multimediálním materiálem. Domácí stránka učebnice ZDE. Velmi rozšířená také dříve byla řada ERDŐS, József – PRILESZKY, Csilla: Halló, itt Magyarország! (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1. vyd. 1992, další nová vydání).

3. Učebnice maďarštiny – české a slovenské (pro samouky)

Nejnovější českou učebnicí je učebnice SCHREIEROVÁ, Angelika: Maďarština (nejen) pro samouky (Praha: LEDA, 2012; KOSMAS), která obsahuje samotnou učebnici, klíč s řešeními cvičení a zvuková CD. Její předchůdkyní je učebnice BLASKOVICS, Josef – HRADSKÝ, Ladislav: Maďarština pro samouky (Praha: SPN, 1. vyd. 1963, 2. vyd. 1965, 3. vyd. 1967), která je dnes dostupná v antikvariátech (srov. např. vyhledávání na http://muj-antikvariat.cz/). Po stránce slovní zásoby a po stránce tematiky textů je samozřejmě značně zastaralá.

K dispozici jsou také slovenské učebnice – např. učebnice HIZSNYAIOVÁ, Ildikó – SITÁROVÁ, Marianna:Maďarčina pre samoukov (Bratislava: Slovenské pedagogické vydavateľstvo – Mladé letá, 1. vyd. 2010, 2. vyd. 2014) a starší MUSSONIOVÁ, Ema – TANKÓ, Ladislav – KOSTOLNÝ, Andrej: Maďarčina pre samoukov (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1. vyd. 1983, 2. vyd. 1986, 3. vyd. 2000).

4. Překladové slovníky maďarsko-české a česko-maďarské

Nejrozsáhlejším a nejspolehlivějším maďarsko-českým slovníkem je dvousvazkový akademický slovník HRADSKÝ, Ladislav a kol.: Maďarsko-český slovník = Magyar–cseh szótár (Praha: Academia, 1. vyd. 1989, 2. vyd. 2003), který je běžnou součástí vybavení knihoven. Jeho protějšek DOBOSSY, László a kol.: Cseh–magyar szótár = Česko-maďarský slovník (Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960), rovněž dostupný v knihovnách, je značně zastaralý.

Slovníkem znatelně menšího rozsahu je HRADSKÝ, Ladislav – BLASKOVICS, Josef: Maďarsko-český a česko-maďarský kapesní slovník (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1. vyd. 1968, 2. vyd. 1978, 3. vyd. 1983, 4. vyd. 1987). Lze jej poměrně často pořídit v antikvariátech (srov. např. vyhledávání na http://muj-antikvariat.cz/). Nejnovějšími slovníčky jsou pak Maďarština slovníček (Brno: Lingea, 1. vyd. 2015, 2. vyd. 2020, Lingea) a Maďarsko-český česko-maďarský šikovný slovník (Brno: Lingea, 2016, ). Kromě klasických slovníků vyšly i slovníky ilustrované: KOVÁŘ, Michal – KÜŰ, Rita: 1000 maďarských slovíček (Brno: Edika, 2012, KOSMAS) a Maďarsko-český ilustrovaný slovník (Praha: Slovart 2013, KOSMAS).

Nejlepším elektronickým slovníkem je Attilova pomsta. Tento slovník má webovou verzi (jež je přístupná po zakoupení licence) a verzi pro Android.

5. Přehledy maďarské gramatiky

Českých přehledů maďarské gramatiky mnoho není. Zmínit lze brožurku EŐRY, Vilma – SCHREIEROVÁ, Angelika: Maďarská gramatika (Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002) nebo nedávno vydanou knížečku Gramatika současné maďarštiny (Brno: Lingea, 2012, KOSMAS, KOSMAS e-kniha). Nejrozsáhlejší takový přehled, ale také značně zastaralý jsou skripta BLASKOVICS, Josef: Učebnice maďarštiny. Díl 2: Maďarská normativní mluvnice (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957).

6. Webové pomůcky, mobilní aplikace, sociální sítě

Populárními aplikacemi pro učení se cizích jazyků – včetně maďarštiny – jsou Duolingo či Mondly.

Pokud vás zajímá výslovnost nějakého maďarského slova, portál Forvo je vlastně výslovnostním slovníkem, na který sami rodilí mluvčí nahrávají zvukové nahrávky výslovnosti.

Pro zábavné a graficky přitažlivé učení se slovníček může posloužit BaBaDum. Komplexním webem, který se věnuje výuce maďarštiny (a také životu v Budapešti) je Catch Budapest – mimo jiné nabízí možnost dostávat „One Hungarian Word a Day and Our Best Hungarian Language-Learning Tips for FREE by Email“.

Blog Daily magyar přináší nejčastěji příspěvky o různých maďarských výrazech.

Mnohé lze najít na sociálních sítích, např. na Instagramu (i jinde): hungarianwithsziszi,  dailymagyar,  dyshungarian, hungariandictionary, learnhungarian1,  magyarul,  hungarize_dailydose,  hungarize_dailyquiz atd.

Poněkud starší, ale stále funkční je Ragozgató – webová pomůcka, díky které lze procvičovat časování maďarských sloves. Procvičované sloveso je třeba buď vybrat ze seznamu nalevo na stránce (Igelista), nebo napsat do pole Ragozandó ige. Následně je třeba určit, s tvary kterého slovesného způsobu, popř. času chceme pracovat (horní řádek: Jelen idő přítomný čas, Múlt idő minulý čas, Feltételes mód podmiňovací způsob, Felszólító mód rozkazovací způsob). Nyní je možné buď nechat si ukázat příslušné tvary slovesa (stisknutím tlačítka RAGOZ vpravo dole), nebo vyplnit libovolný počet polí a otázat se, zda jsou vyplněna správně (stisknutím tlačítka JÓ? u patřičného slovesného tvaru či stisknutím tlačítka MIND JÓ?, pokud jsme vyplnili všechny tvary slovesa). Další maďarské termíny použité na stránce: Alanyi ragozás neurčité časování, Tárgyas ragozás určité časování, én já, te ty, ő on/ona/ono, mi my, ti vy, ők oni/ony/ona, téged tebe (4. pád), titeket vás (4. pád).

Audiokurz book2 nabízí tematický slovíček se zvukovými nahrávkami a konverzační příručku se zvukovými nahrávkami (rovněž ke stažení). Výhodou je, že lze navzájem kombinovat mnoho různých jazyků, tedy nejen češtinu s maďarštinou, ale také např. angličtinu s maďarštinou, češtinu s dánštinou atd. Kromě webové stránky nabízí také mobilní aplikaci.

Zde jsou dostupné webové slovníky nakladatelství Akadémiai Kiadó, zde pak jejich mobilní aplikace.

Výuková aplikace pro operační systém Android Kurz maďarštiny – 15 000 slov.

Další možností, jak využít internet, je najít si učitele či partnera do tandemu (pro lekce na živo či např. přes Skype). K tomu mohou sloužit třeba portály typu https://www.italki.com/.

7. Další literatura

Následuje odkaz na několik dalších maďarskojazyčných pomůcek:

Kniha MOHAI, V. Lajos – SZENDRŐ, Borbála: 250 magyar ige ragozása (Budapest: Szultán Bt., 1997) obsahuje tvary 250 maďarských sloves, může tedy sloužit k výuce a procvičování maďarského časování. Odkaz na knihu v katalogu knihovny UK ZDE.

Cvičebnice HLAVACSKA, Edit: Igék (Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem, 2004) obsahuje množství cvičení, s jejichž pomocí je možné procvičovat časování maďarských sloves, většinou ve větách.

Kniha MÁTÉ, József: Igéző (Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem, 2001) se zaměřuje na maďarské slovesné předpony – uvádí významy téměř tisíce prefigovaných sloves odvozených od 99 slovesných kmenů a přináší také některá cvičení na tuto tematiku.

Dvoujazyčná maďarsko-anglická kniha SZITA, Szilvia – GÖRBE, Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan = A Practical Hungarian Grammar (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009) přináší praktický přehled jevů maďarské gramatiky a zároveň k nim také cvičení na daný gramatický jev. Slovní zásoba těchto cvičení je však vyšší než úroveň začátečníků.

Pro prohloubení znalosti maďarštiny i znalostí o maďarštině pak mohou sloužit některé primárně lingvistické příručky, které jsou volně dostupné ke stažení:

EŐRY, Vilma: Értelmező szótár+ (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2007). Ke stažení ZDE.
[Výkladový slovník maďarštiny, hesla obsahují také informace o formální morfologii heslového slova, synonymech, etymologii atd.]

SASS, Bálint – VÁRADI, Tamás – PAJZS, Júlia – KISS, Margit: Magyar igei szerkezetek (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010). Ke stažení ZDE.
[Slovník maďarských slovesných vazeb.]

TEMESI, Viola: Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa (Budapest, Tinta Könyvkiadó). Ke stažení ZDE.
[Slovník kolokací a slovních spojení.]

BÁRDOSI, Vilmos: Magyar szólások, közmondások adatbázisa (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012). Ke stažení ZDE.
[Slovník frazeologie.]

T. LITOVKINA, Anna: Magyar közmondások nagyszótára (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2005). Ke stažení ZDE.
[Slovník přísloví.]

Magyar tájszavak és népies lexikai elemek adatbázisa (Budapest, Tinta Könyvkiadó). Ke stažení ZDE.
[Slovník nářečních slov.]

TÓTFALUSI István: Idegenszó-tár (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2008). Ke stažení ZDE.
[Slovník cizích slov.]

BICSÉRDY, Gábor: Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisa (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012). Ke stažení ZDE.
[Slovník zkratek.]

TÓTFALUSI István: Kiejtési szótár (Budapest, Tinta Könyvkiadó). Ke stažení ZDE.
[Výslovnostní slovník.]

GRÉTSY, László – KEMÉNY, Gábor: Nyelvművelő kéziszótár (Budapest, Tinta Könyvkiadó). Ke stažení ZDE.
[Slovník kultivovaného vyjadřování.]

FERCSIK, Erzsébet – RAÁTZ, Judit: Keresztnevek enciklopédiája (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009). Ke stažení ZDE.
[Encyklopedie maďarských křestních jmen.]

HAJDÚ, Mihály: Családnevek enciklopédiája (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010). Ke stažení ZDE.
[Encyklopedie maďarských příjmení.]

ZAICZ, Gábor: Etimológiai szótár (Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2006). Ke stažení ZDE.
[Etymologický slovník maďarštiny.]

8. Autentické maďarské texty, audio, video (dostupné na internetu)

Maďarská Wikipedie: https://hu.wikipedia.org/

Zpravodajské portály: http://www.origo.hu/, http://index.hu/, http://www.hir24.hu/, http://hvg.hu/, http://nol.hu/, http://444.hu/

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK): http://mek.oszk.hu/
[Maďarská elektronická knihovna, obsahující tisíce digitalizovaných titulů.]

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA): http://epa.oszk.hu/
[Elektronický archiv maďarských periodik.]

REAl-J: http://real-j.mtak.hu/
[Elektronický archiv odborných periodik publikovaných Maďarskou akademií věd.]

Digitális Tankönyvtárhttp://www.tankonyvtar.hu/
[Učebnice a odborné tituly, včetně např. knih Tinta Kiadó atd.]

Nyelv és Tudományhttp://www.nyest.hu/
[Naučný portál s popularizačními texty a informacemi o maďarštině.]

Internetová knihkupectví: http://bookline.hu/, http://www.libri.hu/, http://www.alexandra.hu/
[Také s možností zakoupit elektronické knihy.]

Audioknihy ke stažení zdarma: http://tracker.aladar.com/

Internetová rádia: http://myonlineradio.hu/http://www.mediaklikk.hu/, http://inforadio.hu/, http://www.klubradio.hu/

Internetové televizehttp://www.mediaklikk.hu/http://hirtv.hu/

Videozáznamy maďarských přednášek: http://videotorium.hu/

Výukový portál Videotanárhttp://www.videotanar.hu/https://www.youtube.com/user/videotanar
[Výukový portál pro maďarské žáky druhé stupně základních škol. Témata z různých předmětů (např. maďarská literatura, maďarský jazyk, historie, matematika atd.) jsou zde zpracována formou krátkých videopřednášek.]

Výukový portál zanza.tvhttp://zanza.tv/
[Výukový portál pro maďarské středoškoláky. Témata z různých předmětů (např. maďarská literatura, maďarský jazyk, historie, matematika atd.) jsou zde zpracována formou krátkých videopřednášek, jejichž psaná podoba je rovněž k dispozici.]

Další video: http://www.sorozat-barat.info/

9. Možnosti studijního výjezdu do Maďarska

Z hlediska studia maďarštiny je nejvhodnější účast na některém z kurzů pořádaném v Maďarsku, typicky na některé letní škole maďarštiny. Na základě mezinárodní smlouvy mezi ČR a Maďarskem je možné se ucházet o stipendium na letní školu u Akademické informační agentury (AIA). Uzávěrka pro podání žádostí na další rok bývá většinou někdy v listopadu či v prosinci (uzávěrka v roce 2022 je 3. 12. 2022, více informací zde). Jinak je samozřejmě rovněž možné účastnit se letní školy na vlastní náklady.

Kromě toho je samozřejmě možné pokusit se vyjet do Maďarska na delší studijní pobyt na některou univerzitu v rámci výše uvedené mezinárodní smlouvy (zprostředkovává AIA, viz odkaz výše!) či v rámci programů Erasmus+, CEEPUS nebo v rámci programů Mezinárodního visegrádského fondu. Několik různých forem intenzivních studijních pobytů zaměřených na studium maďarštiny, hungarologie či uměleckého překladu nabízí Balassiho program v Budapešti.

10. Překlad hesel maďarské Wikipedie do češtiny

Jedním ze způsobů, jak se pedagogové a studenti KSES FF UK snaží zpřístupnit českým zájemcům informace o/z maďarské kulturní oblasti, je překládání hesel maďarské Wikipedie a tvorba nových hesel na Wikipedii české.

Wikipedistický profil Hungaristika CZ se seznamem již přeložených hesel
Pokyny k překladu hesel maďarské Wikipedie (PDF)

Úvod > Studium > Informace ke studiu > Hungaristika > Učební pomůcky: maďarština