Nabídka jazykových kurzů

Výuka maďarštiny na KSES probíhá ve dvou sériích kurzů:

a) desetisemestrální cyklus kurzů studijního plánu oboru Středoevropská studia: maďarská studia (bc. a nmgr.):

kurzy pokrývají úrovně A0 až C2, na začátku akademického roku dochází k rozdělení zájemců do skupin podle jazykové úrovně

b) čtyřsemestrální cyklus kurzu pro začátečníky (určený jako PVP pro některé studijní programy a jako kurzy určené pro všechny zájemce z Univerzity Karlovy):

Další areálový jazyk I: Maďarský jazyk

Volitelný kurz maďarštiny I

ZS, 1 x 90 min. týdně ASE500078, Moodle

ASEV00341

Další areálový jazyk II: Maďarský jazyk

Volitelný kurz maďarštiny II

LS, 1 x 90 min. týdně ASE500079

ASEV00342

Další areálový jazyk III: Maďarský jazyk

Volitelný kurz maďarštiny III

ZS, 1 x 90 min. týdně ASE500080

ASEV00396

Další areálový jazyk IV: Maďarský jazyk

Volitelný kurz maďarštiny IV

LS, 1 x 90 min. týdně ASE500081

ASEV00397

Volitelný kurz maďarštiny I a Další areálový jazyk I: Maďarský jazyk jsou paralelní kurzy – tzn. tyto dva kurzy mají stejnou náplň a student si může vybrat, ve kterém ze dvou termínu v týdnu bude kurz navštěvovat. Kurzy ve druhém až čvrtém semestru jsou spojeny do jednoho.

Na základě dohody s vyučujícím(i) lze pro každého zájemce najít podle jeho úrovně znalostí a síly odhodlání kurz, který pro něj bude nejvhodnější.

Úvod > Studium > Informace ke studiu > Hungaristika > Nabídka jazykových kurzů