Nabídka jazykových kurzů

Výuka maďarštiny na KSES probíhá ve třech sériích kurzů:

a) kurzy studijního plánu oboru Středoevropská studia: maďarština (Bc.) a oboru Středoevropská studia: hungaristika (NMgr.):

Praktická cvičení z maďarštiny I ZS, 3 x 90 min. týdně ASE100120, ASE200019
Praktická cvičení z maďarštiny II LS, 3 x 90 min. týdně ASE100122, ASE200021
Praktická cvičení z maďarštiny III ZS, 1 x 90 min. týdně ASE100123, ASE200023
Praktická cvičení z maďarštiny IV LS, 1 x 90 min. týdně ASE100124, ASE200025
Praktická cvičení z maďarštiny V ZS, 1 x 90 min. týdně ASE100125, ASE200032
Praktická cvičení z maďarštiny VI LS, 1 x 90 min. týdně ASE100126, ASE200035
Rozvoj komunikačních dovedností v maďarštině I ZS, 1 x 90 min. týdně ASE500018
Rozvoj komunikačních dovedností v maďarštině II LS, 1 x 90 min. týdně ASE500098
Rozvoj komunikačních dovedností v maďarštině III  ZS, 1 x 90 min. týdně  ASE500099
 Rozvoj komunikačních dovedností v maďarštině IV  LS, 1 x 90 min. týdně  ASE500100

b) kurzy studijního plánu jiných specializací oboru Středoevropská studia či jiných oborů:

Další areálový jazyk I: Maďarský jazyk ZS, 1 x 90 min. týdně ASE500078, Moodle
Další areálový jazyk II: Maďarský jazyk LS, 1 x 90 min. týdně ASE500079
Další areálový jazyk III: Maďarský jazyk ZS, 1 x 90 min. týdně ASE500080
Další areálový jazyk IV: Maďarský jazyk LS, 1 x 90 min. týdně ASE500081

c) kurzy určené pro všechny další zájemce:

Volitelný kurz maďarštiny I ZS, 1 x 90 min. týdně ASEV00341, Moodle
Volitelný kurz maďarštiny II LS, 1 x 90 min. týdně ASEV00342
Volitelný kurz maďarštiny III ZS, 1 x 90 min. týdně ASEV00396
Volitelný kurz maďarštiny IV LS, 1 x 90 min. týdně ASEV00397

Volitelný kurz maďarštiny I a Další areálový jazyk I: Maďarský jazyk jsou paralelní kurzy – tzn. tyto dva kurzy mají stejnou náplň a student si může vybrat, ve kterém ze dvou termínu v týdnu bude kurz navštěvovat.

Na základě dohody s vyučujícím(i) (Jiří JanuškaAndrea Balázs) lze pro každého zájemce najít podle jeho úrovně znalostí a síly odhodlání kurz, který pro něj bude nejvhodnější.

Úvod > Studium > Informace ke studiu > Hungaristika > Nabídka jazykových kurzů