Romistika

Rozvrh

Rozvrh na zimní semestr 2023-24 naleznete pod tímto odkazem.

Studijní plány

Seznam předmětů samostatného („jednooborového“) bakalářského studia specializace Romistika

Seznam předmětů sdruženého („dvouoborového“) bakalářského studia specializace Romistika

Seznam předmětů samostatného („jednooborového“) navazujícího magisterského studia specializace Romistika

Seznam předmětů sdruženého („dvouoborového“) navazujícího magisterského studia specializace Romistika

Studijní předpisy

Každý student by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s Pravidly pro organizaci studia. Zde nalezne všechny podstatné informace o typech atestací, lhůtách pro jejich splnění, počtu kreditů požadovaném pro postup do dalšího ročníku, individuálním studijním plánu apod.

Informace k povinně-volitelným předmětům (PVP)

Rozvrh jednotlivých PVP naleznete pod příslušnými kódy ve Studijním Informačním Systému.

V samostatném bakalářském studiu existují 3 skupiny povinně-volitelných předmětů. V rámci každé si studenti sami vybírají kurzy.

Skupina PVP I: Metodologie výzkumu

Na výběr má student mezi Úvodem do metod sociálních věd (ASGV10006), Úvodem do metod terénního výzkumu (ATERMET01), Úvodem do práce s jazykovými korpusy (AKORPUS01) a Úvodem do religionistiky (ARL100311).

Skupina PVP II: Středoevropské kulturně-historické souvislosti

Na výběr má student mezi předměty Dějiny Slovenska do roku 1918 (ASE100266), Maďarské reálie (ASE100154), Dějiny Maďarska po roce 1918 (ASE100327), Slovenské reálie (ASE100158), Dějiny Slovenska po roce 1918 (ASE100329), Polské reálie (ASE100156), Dějiny Polska do roku 1918 (ASE100282), Dějiny Uher do roku 1918 (ASE100216) a Dialektologie a variety slovenštiny (ASEV00354).

Skupina PVP III Romistický výběrový blok

V rámci tohoto bloku jsou každý semestr realizovány různé předměty. V ZS ak. roku 2023-24 jsou vypsány následující:

Romská hudba (ASEV00528)

Holokaust Romů a Sintů z českých zemí: společenské předpoklady, průběh a paměť (ASEV00526)

Četba klíčových antropologických a etnologických textů I a II (AET100183; AET100184)

Etnicita, migrace a paměť ve výzkumech pohraničí (AET100218)

Antropologie příbuzenství (AET100288)

Antropologické teorie kultury (AE500206)

Teorie paměti a narativity (AET500300)

Ethnic and national minorities in Central Europe (AET10100)

(Poslední tři zmiňované kurzy jsou primárně určeny studentům navazující magisterské etnologie a jde tedy o předměty předpokládající už pokročilé znalosti.)

 

V rámci sdruženého bakalářského studia existuje jen jedna skupina povinně-volitelných předmětů (Dějiny a kultura Romů), ze které si student volí jeden povinný předmět samostatného studia (Romové a Indie: interdisciplinární diskurs o původu; Subetnické skupiny Romů; Dějiny Romů v Evropě; Romské umění; Romština, společnost, kultura).

V samostatném navazujícím magisterském studiu si student volí jeden specializační předmět (Antropologické přístupy k romským kulturám; Romština a indoárijská lingvistika; Teorie romského umění). V ZS 2023-24 se z nich realizuje předmět Teorie romského umění (viz rozvrh). Součástí navazujícího mgr. studia je též studium jednoho doplňkového areálového jazyka (maďarština, polština, rumunština, slovenština nebo ukrajinština).