Závěrečné práce (bc. a nmgr.)

Výběr a zadání témat závěrečných prací

Téma bakalářské nebo diplomové práce volí student po konzultaci s vybraným pracovníkem KSES. Po dohodě pracovníka se studentem a po vypracování anotace práce a úvodního seznamu odborné literatury zadá budoucí školitel práci do SIS včetně jména studenta (řešitele práce). Po schválení vedoucím KSES (rovněž v SIS) začíná běžet lhůta pro nejbližší možný termín obhajoby práce.

Ceny za kvalitní závěrečné práce

Studenti KSES mohou své závěrečné práce přihlásit do soutěží, které pravidelně vyhlašuje Filozofická fakulta nebo Univerzita Karlova či vybrané kulturní instituce (např. Polský institut v Praze).

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Závěrečné práce (bc. a nmgr.)