CEEPUS

Kontaktní osobou programu je Mgr. Igor Mikušiak.

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy. Dohodu o spolupráci podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a spolupracuje také Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tematických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje.
Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraničních služeb.