Erasmus+

Program Erasmus+, který navazuje na program LPP/Erasmus, byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci Evropy, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr; je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR. Více informací na stránkách zahraničního oddělení.

 

Dodatečné výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr akademického roku 2020/2021přihlášky do 27. září 2020

Katedra středoevropských studií

 

Jak se přihlásit?

Pokud máte zájem o výjezd na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ (seznam nabízených míst viz níže), můžete se do výběrového řízení přihlásit splněním následujících požadavků:

  • založíte si přihlášku v online aplikaci UK: https://is.cuni.cz/webapps/ (můžete si založit až tři přihlášky na různé univerzity)
  • zašlete katederní koordinátorce vyplněný on-line dotazník

 

Dokdy se přihlásit?

Přihlášky a požadované dokumenty je třeba odevzdat do neděle 27. září 2020 (včetně).

Katederní výběrové řízení pak proběhne 28. září 2020. O jeho výsledku bude katederní koordinátorka studenty navržené na vyslání na studijní pobyt obratem informovat.

 

Podmínky programu Erasmus+:

Programu se může zúčastnit pouze student, který splňuje následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově
  • je (v době výjezdu!) řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia na Univerzitě Karlově
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově

Kritéria výběru (KSES): v případě většího počtu zájemců o jedno místo rozhodují studijní výsledky, znalost jazyka na takové úrovni, která umožňuje studium v daném jazyce, a motivace daných uchazečů (viz odevzdávaný dotazník).

Můžete si podat maximálně 3 přihlášky na tři různé univerzity (viz seznam níže). Můžete rovněž využít případných volných míst v rámci smluv jiných kateder či ústavů FF UK (v takovém případě kontaktujte rovněž koordinátora dané katedry či ústavu; seznam koordinátorů: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/koordinatori-na-katedrach-a-ustavech/).

 

Bližší informace o administrativním postupu naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/

V případě dotazů se neváhejte obrátit na katederní koordinátorku programu Erasmus+: michala.benesova@ff.cuni.cz.

Seznam aktuálně nabízených míst v rámci smluv KSES (pro akademický rok 2020/2021)

 

Chorvatsko:

University of Zadar, Department of Linguistics
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Croatian B2
Language of instruction 2: English B2

Maďarsko:

Eötvös Loránd University (ELTE), Faculty of Humanities
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Hungarian B2
Language of instruction 2: English B2

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities
(Subject area: Literature and Linguistics (HUN), Humanities, Comparative Literature)
Počet míst: 2 místa (každé 5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: English B2
Language of instruction 2: Hungarian B2
Pouze pro studenty bakalářských a navazujících magisterských programů.

Polsko:

University of Gdańsk, Faculty of Languages, Institute of Polish Literature and Linguistics
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: other languages depending on department, B2

Jagiellonian University, Cracow, Faculty of Polish Studies
(Subject area: Foreign Languages – Central European Languages)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B1
Language of instruction 2: English B1

University of Silesia in Katowice, Faculty of Philology, School of Polish Language and Culture
(Subject area: Foreign Languages)
Počet míst: 1 místo (4 měsíce)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B1
Language of instruction 2: English (pro vybrané kurzy) B1
Pouze pro studenty bakalářských a navazujících magisterských programů.

Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Faculty of Humanities
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English (selected courses) B2

Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B1
Language of instruction 2: English B1

University of Warsaw, Faculty of Applied Linguistics, Department of Central and East European Intercultural Studies
(Subject area: Slavonic Languages)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English or language of instruction of the specific programme B2

University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Institute of Western and Southern Slavic Studies
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa (každé 5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English or language of instruction of the specific programme B2

University of Wroclaw, Faculty of Philology, Institute of Slavonic Philology, Institute of Polish Philology
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 2 místa (každé 5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English B2

Slovensko:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
(Subject area: Foreign Languages – Slovak, Polish)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1 (Bc), B2 (MA, Ph.D.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa (každé 5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1
Language of instruction 2: Czech B1

Prešovská univerzita, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa (každé 5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1
Language of instruction 2: Czech B1

Prešovská univerzita, Ústav rusínského jazyka a kultúry
(Subject area: Lingvistika a literatura)
Počet míst: 2 místa (každé 4 měsíce)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1
Language of instruction 2: English B1

Univerzita J. Seleyeho, Katedra slovenského jazyka a literatury
Počet míst: 2 místa (každé 5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: English B1 nebo B2
Language of instruction 2: Slovak, Hungarian B1 nebo B2

 

Kontaktní osoba pro KSES: Michala Benešová (michala.benesova@ff.cuni.cz)