Erasmus+

Program Erasmus+ byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci Evropy, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr; je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR. Více informací na stránkách zahraničního oddělení.

 

Dodatečné výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr ak. roku 2023/2024 – přihlášky do 22. září 2023

 

Jak se přihlásit?

Pokud máte zájem o výjezd na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ (seznam nabízených míst viz níže), přihlaste se do výběrového řízení pomocí těchto dvou kroků:

  • založte si přihlášku v online aplikaci UK: https://is.cuni.cz/webapps/ (můžete si založit až tři přihlášky na různé univerzity)
  • zároveň zašlete katederní koordinátorce (michala.benesova@ff.cuni.cz) potřebné náležitosti:
  1. stručný životopis (česky či slovensky, v rozsahu max. 1 NS)
  2. motivační dopis (česky či slovensky, v rozsahu max. 1 NS)
  3. výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si jej vygeneruje v SIS; podle tohoto výpisu bude také zjišťována jazyková způsobilost uchazeče, úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2)

(Pokud si budete podávat víc přihlášek, stačí stručný životopis a výpis studijních výsledků samozřejmě zaslat jen jednou, v motivačních dopisech však, prosím, zohledněte výběr dané univerzity.)

 

Pokud chcete vyjet přes smlouvu jiné katedry, je třeba se zúčastnit výběrového řízení na katedře, které daná smlouva patří. K výběrovému řízení pak musíte doložit souhlas s výjezdem koordinátora ze své domácí katedry. Seznam koordinátorů jednotlivých základních součástí je k dispozici zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/koordinatori-na-katedrach-a-ustavech/ 

 

Dokdy se přihlásit?

Přihlášky a požadované dokumenty je třeba zaslat do pátku 22. září 2023 (včetně). Počet míst v rámci celé fakulty je v dodatečném řízení omezen, prosíme proto o zodpovědné zpracování všech vyžadovaných dokumentů.

 

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

  1. Formální – zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí
  2. Bodové ohodnocení:

Stručný životopis (1-5 b)
Motivační dopis (1-5 b)
Jazyková způsobilost (1-5 b)
Studijní průměr dle SIS (1-5 b)
(1,0–1,25 = 5 b; 1,25–1,5 = 4b; 1,5–2,0 = 3 b; 2,0–2,5 = 2 b; 2,5–3,0 = 1 b; více než 3,0 = 0 b)

Aby mohl být student vyslán na studijní pobyt, musí získat minimálně 50 % bodů (tedy min. 10 bodů). V případě většího počtu zájemců o jedno místo bude rozhodovat vyšší počet bodů.

 

 

Víc informací najdete na stránkách zahraničního oddělení: Studijní pobyty Erasmus+ | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

V případě dotazů se neváhejte obrátit na katederní koordinátorku programu Erasmus+: michala.benesova@ff.cuni.cz.

Seznam aktuálně nabízených míst v rámci smluv KSES (pro akademický rok 2023/2024)

 

Chorvatsko:

University of Zadar, Department of Linguistics
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo (5 měsíců)
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Croatian B2
Language of instruction 2: English B2

Maďarsko:

Eötvös Loránd University (ELTE), Faculty of Humanities
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Hungarian B2
Language of instruction 2: English B2

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities
(Subject area: Literature and Linguistics (HUN), Humanities, Comparative Literature)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: English B2
Language of instruction 2: Hungarian B2
Pouze pro studenty bakalářských a navazujících magisterských programů.

Polsko:

University of Gdańsk, Faculty of Languages, Institute of Polish Literature and Linguistics
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: other languages depending on department, B2

Jagiellonian University, Cracow, Faculty of Polish Studies
(Subject area: Foreign Languages – Central European Languages)
Počet míst: 2 místa  1 místo
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B1
Language of instruction 2: English B1

Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Faculty of Humanities
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English (selected courses) B2

Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B1
Language of instruction 2: English B1

University of Warsaw, Faculty of Applied Linguistics, Department of Central and East European Intercultural Studies
(Subject area: Slavonic Languages)
Počet míst: 1 místo
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English or language of instruction of the specific programme B2

University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Institute of Western and Southern Slavic Studies
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English or language of instruction of the specific programme B2

University of Wroclaw, Faculty of Philology, Institute of Slavonic Philology, Institute of Polish Philology
(Subject area: Languages and Philological Sciences)
Počet míst: 1 místo
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Polish B2
Language of instruction 2: English B2

Slovensko:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
(Subject area: Foreign Languages – Slovak, Polish)
Počet míst: 1 místo
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1 (Bc), B2 (MA, Ph.D.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1
Language of instruction 2: Czech B1

Prešovská univerzita, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
(Subject area: Humanities)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak B1
Language of instruction 2: Czech B1

Prešovská univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
(Subject area: Linguistics and Literature)
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: Slovak
Language of instruction 2: English

Univerzita J. Selyeho, Komárno, Katedra slovenského jazyka a literatury
Počet míst: 2 místa
Jazykové požadavky:
Language of instruction 1: English B1 nebo B2
Language of instruction 2: Slovak, Hungarian B1 nebo B2

Constantine the Philosopher University in Nitra, Fakulta stredoeurópskych štúdií 
Počet míst: 2 místa

 

Kontaktní osoba pro KSES: Michala Benešová (michala.benesova@ff.cuni.cz)