Středoevropská studia (Mgr.)

O oboru

Magisterský studijní obor Středoevropská studia je koncipován jako dvouleté prezenční studium hungaristiky, polonistiky, romistiky a slovakistiky v jejich areálovém kontextu. Ve srovnání se středoevropskými studii na jiných českých univerzitách klade důraz na kulturní dimenzi středovýchodní Evropy. Skládá se z integrovaného studia jazyků, odborného a uměleckého překladu, literární tvorby, společenského vývoje a národnostního vývoje regionu (podrobněji viz seznam předmětů).

Obor se vedle povinných předmětů skládá i z volitelných částí, které studentům umožňují svou profilaci přizpůsobit svým zájmům. Při nástupu do studia si přijatí uchazeči volí jako svou hlavní specializaci jednu národní oblast (hungaristiku, polonistiku, romistiku nebo slovakistiku). Dále si zvolí praktický kurz dalšího areálového jazyka (polštiny, litevštiny, ukrajinštiny, slovenštiny, maďarštiny, slovinštiny, srbštiny, romštiny nebo rumunštiny). Studenti, pro něž je čeština cizím jazykem, si mohou zvolit kurz češtiny pro cizince. Studenti též vybírají podle vlastní preference z nabídky teoreticko-metodologických předmětů – od lingvistiky a literární vědy, přes analýzu diskurzu po statistiku.

Co získáte

Jako absolventi oboru budete mít praktické i teoretické znalosti studovaných jazyků (u hlavního jazyka na úrovni C2 a u dalšího areálového jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Na široké komparativní bázi budete schopni interpretovat společenský a kulturní vývoj ve středoevropském regionu. Budete připraveni pro práci v odborné, veřejné a soukromé sféře v multilingvním prostředí střední Evropy, např. v oblasti monitoringu médií, v cestovním ruchu, regionálním rozvoji, výzkumu, poradenství při lokalizaci produktů apod.

Jak lze SES studovat

Magisterské studium SES je zatím pouze jednooborové, tj. nelze jej kombinovat se studiem jiného oboru. Samo je ovšem koncipováno multidisciplinárně; navíc lze jako volitelné absolvovat předměty na libovolné jiné katedře či ústavu fakulty. Ne všechny specializace jsou otevírány každý rok – viz aktuální podmínky přijímacího řízení.

Úvod > Uchazeč/ka > Navazující magisterské studium > Středoevropská studia (Mgr.)