Věda a výzkum

Ve své výzkumné činnosti se věnujeme středoevropskému prostoru se zaměřením na území Polska, Maďarska, Slovenska, Česka a zčásti i Lužice a Běloruska. Zejména romistický výzkum ovšem toto území přesahuje. Přes rozmanitost výzkumných zájmů katedry lze její výzkum rozdělit do čtyř hlavních oblastí: lingvistika, literární věda, historie a antropologie, resp. etnologie.

Úvod > Věda a výzkum