Hlavní oblasti výzkumu

Lingvistika

 • konfrontativní studium jazyků
 • překlad
 • jazyková didaktika
 • analýza mediálního diskurzu, mediální obraz světa
 • jazykový kontakt, jazykové areály, jazyková diverzita a multilingvismus
 • jazyková politika, standardizace a jazykový management

Literární věda

 • komparatistika středoevropských literatur
 • dějiny literatur střední Evropy
 • romská literatura a folklór
 • nacionalismus v literatuře

Historické vědy

 • vývoj národních identit v 19. a 20. století
 • česko-slovenské vztahy
 • dějiny Lužických Srbů
 • dějiny Romů

Antropologie

 • jazyk a kultura Romů
 • jazyková socializace
 • jazyková směna
 • lingvistická antropologie střední Evropy
Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu