Konference

2017

5th International Language Management Symposium

Interests and Power in Language Management

Řezno, 12.–14. září 2017

Konference spoluorganizovaná s Univerzitou v Řezně a Ústavem obecné lingvistiky a Ústavem germánských studií FF UK.

Call for papers

2015

Fenomén: Polská literární reportáž
Setkání bylo předzvěstí první české publikace o dějinách, teorii a praxi polské reportáže

Odpolední odborný seminář pro veřejnost následovalo 16. dubna 2016 diskusní setkání Večer s polskou reportáží za účasti předních polských reportérů.

Po vydání knihy Fenomén: Polská literární reportáž (Benešová, M.Rusin Dybalska, R.Zakopalová, L. a kol.) navázal na popularizační aktivity pravidelný cyklus Večery s polskými reportéry, pořádaný Polským institutem v Praze v prostorách Knihovny Václava Havla.

2014

Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska:
Mezinárodní setkání u příležitosti 20. výročí studijního oboru slovakistika na FF UK v Praze

Konference se konala 24. října 2014 ve Slovenském domě (Soukenická 3, Praha 1).
Program (pdf; 66 kB), odkaz na tiskovou zprávu.

2013

Third International Language Management Symposium

Konference se konala 13.–14. září 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nám. J. Palacha 2, Praha 1).
Odkaz na program a podrobnosti.

Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií (90 let pražské polonistiky)

Konference proběhla 6.–7. listopadu 2013 na Velvyslanectví Polské republiky v Praze (Valdštejnská 8, Praha 1).
Program (pdf; 392 kB).

160 let české univerzitní hungaristiky

Dne 26. listopadu 2013 uplynulo 160 let od momentu, kdy císař František Josef schválil zřízení „učitelské stolice uherského jazyka na universitě Pražské“, a tak se od podzimu 1854 objevila maďarština jakožto učební předmět na pražském vysokém učení – a tudíž na české univerzitní půdě vůbec – poprvé. Byl tak započat vývoj jednoho oboru, vývoj české univerzitní hungaristiky (hungarologie). Zároveň se tak pražská univerzita stala po vídeňské teprve druhou univerzitou mimo Uhry, na které se maďarština vyučovala. Po zániku této první katedry (k němuž došlo fakticky v roce 1860) se maďarština na naši univerzitu vrátila na podzim roku 1883. Od té doby, tedy plných 130 let, je zde – s výjimkou let druhé světové války a prvních tří let poválečných – přítomna kontinuálně dodnes. Tato významná výročí se Katedra středoevropských studií FF UK v Praze rozhodla oslavit, a to především konferencí, panelovou výstavou a knižní publikací. Kromě toho se však uskutečnily i jiné připomínkové akce.

Katedra středoevropských studií FF UK uspořádala za přispění Maďarského institutu v Praze konferenci ke 160 letům existence české univerzitní hungaristiky. Konference proběhla ve dnech 26. a 27. listopadu 2013 v sále Maďarského institutu v Praze (Rytířská 25–27, Praha 1).

Pozvánka na konferenci (pdf; 124 kB), program (pdf; 598 kB).

Kromě konference a výstavy se uskutečnily i další akce (nebo byly publikovány další články), které se přímo či nepřímo vázaly k výročí české univerzitní hungaristiky:

  • 140 let od smrti Mansveta Riedla, prvního učitele maďarštiny na pražské univerzitě (položení věnce u jeho hrobu, 15. 10. 2013 Budapešť)
    Pozvánka (pdf; 248 kB), fotogalerie.
  • 80 let od smrti Pavla Bujnáka, prvního československého profesora maďarské filologie (13. 11. 2013)
    Odkaz na medailonek.
  • Vzpomínka na Františka Brábka a Petra Rákose: návštěva jejich hrobů (25. 11. 2013)
    Pozvánka  (pdf; 275 kB).
  • Puszta párty (29. 11. 2013 od 20.00 hod., Praha, klub Rybanaruby)

Úvod > Věda a výzkum > Konference