Andrej Tóth

  Consulting hours
  • dle dohody
  Address

  Schedule

  Publications

  • Stehlík M., Novotný L., Tóth A.: Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918-1938. Budapešť, Pro futuro Hungarica, 2018. 543 s. • p. ISBN 978-80-971922-6-6.
  • Tóth A.: Count János Esterházy (1901-1957) - short political portrait of leading figure of Czechoslovak Hungarian minority in the Thirtieths of the 20th Century. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, č. • no. 9, s. • p. 15-39. ISSN 1802-0364.
  • Tóth A.: On the Character of Czechoslovak-Hungarian Relations from Negotiations in Bruck an der Leitha and Marianske Lazně (Marienbad) in the First Half of 1921 to Conclusion of Ordinary Bilateral Commercial Contract (1921-1927) and Their Reflection in Hun... Prague Papers on the History of International Relations, 2012, č. • no. 16, s. • p. 99-130. ISSN 1803-7356.
  • Tóth A.: The Attitude of Czechoslovakia to the Effort of Hungary to Join the League of Nations (1920-1922) - 90 Years from Hungary's Joining the League of Nations. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, č. • no. 16, s. • p. 86-120. ISSN 1803-7356.
  • Tóth A., Novotný L., Stehlík M.: Národnostní menšiny v Československu 1918-1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o., 2012. 722 s. • p. ISBN 978-80-7308-413-4.
  • Tóth A.: Maďarské menšinové politické strany v Československu a volba Masarykova nástupce do úřadu prezidenta republiky v prosinci 1935. II. díl. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2012, č. • no. 20, s. • p. 83-137. ISSN 1210-6860.
  • Tóth A.: Maďarské menšinové politické strany v Československu a volba Masarykova nástupce do úřadu prezidenta republiky v prosinci 1935. I. díl. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2012, č. • no. 20, s. • p. 157-201. ISSN 1210-6860.
  • Tóth A.: Zemská křesťansko-socialistická strana v Československu pod vedením hraběte Jánose Esterházyho v letech 1933-1935. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2011, č. • no. 19, s. • p. 67-103. ISSN 1210-6860.
  • Stehlík M., Tóth A., Novotný L.: Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918-1938). Historický obzor, 2011, č. • no. 22, s. • p. 256-269. ISSN 1210-6097.
  • Tóth A., Novotný L., Stehlík M.: Deutsche, Ungarn und Slowaken in der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen. West Bohemain Historical Review, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 143-170. ISSN 1804-5480.
  • Tóth A.: Survey of Important Internal Moments of the Process of Birth of the Specific Political System of Interwar Hungary (1919-1922). West Bohemian Historical Review, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 103-135. ISSN 1804-5480.
  • Tóth A., Novotný L., Stehlík M.: Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918-1938). Historický obzor, 2011, č. • no. 22, s. • p. 256-269. ISSN 1210-6097.
  • Tóth A.: Adoption of the Act No. 1921 : XLVII on the Extinction of the Ruler Rights of Charles IV and Succession to the Throne of the House of Habsburg in Hungary by National Assembly in November 1921. Prague Papers on the History of International Relations, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 82-100. ISSN 1803-7356.
  • Tóth A.: Political Parties of Hungarian Minority in Interwar Czechoslovakia (1918-1938) - Brief Summary and Outline of the Issue. Öt kontinens, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 169-193. ISSN 1589-3839.
  • Tóth A.: Trianonská mírová smlouva a politika Budapešti (prosinec 1919 – červen 1920). Historický obzor, 2010, č. • no. 21, s. • p. 208-218. ISSN 1210-6097.
  • Tóth A.: Nástup hraběte Jánose Esterházyho do čela maďarské Zemské křesťansko-socialistické strany v Československu na sklonku roku 1932. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2010, č. • no. 18, s. • p. 77-101. ISSN 1210-6860.
  • Tóth A.: Trianonská mírová smlouva – 90. výročí. K jednáním o mírové smlouvě s Maďarskem (prosinec 1919 – červen 1920). Prague Papers on the History of International Relations, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 125-146. ISSN 1803-7356.
  • Tóth A., Novotný L., Stehlík M.: Short Summary of Constitutional Confirmation of So-Called First Czechoslovak Republic. The Basic Premise for Establishment of National Minorities in Social-Political Life of Interwar Czechoslovakia. Öt kontinens, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 151-168. ISSN 1589-3839.
  • Tóth A.: Devadesát let trianonské mírové smlouvy. Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec 1919 – červen 1920). Dvacáté století / The Twentieth Century, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 57-78. ISSN 1803-750X.
  Úvod > Department > Teaching staff > Andrej Tóth