Jana Pátková

PhDr. Jana Pátková, Ph.D.

Job
 • (Agenda) - Department of Central European Studies
 • (Agenda) - Department of Central European Studies
Consulting hours
 • st 12.30–13.30, č. 27 (nám. Jana Palacha 2)
Address

Department of Central European Studies
Místnost č. 27

Jana Pátková teaches literary theory, interpretation of literary works, and the history of Slovak literature. She focuses on the interpretation of texts, the contact between Czech and Slovak literature, and their broader Central European context. She collaborates with Czech literary periodicals on translations from Slovak literature.

Publications

 • Pátková J.: Rozdělená rodina - Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování. A2, 2019, č. • no. 15, s. • p. 14-14. ISSN 1803-6635.
 • Pátková J.: K problematice diplomacie v česko-slovenských a slovensko-českých cestopisech po kodifikaci slovenštiny. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. • p. 141-157. ISBN 978-80-7308-923-8.
 • Pátková J.: Dorozumění - porozumění - nerozumění. Knižná revue, 2019, č. • no. 29, s. • p. 9-9. ISSN 1210-1982.
 • Pátková J.: Stereotypy v zobrazování (národního) jazyka na příkladu obrozenského cestopisu J. M. Hurbana. In Császári É., Imrichová M.: KIRÁLY PÉTER 100. TANULMÁNYKÖTET KIRÁLY PÉTER TISZTELETÉRE II. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019, s. • p. 100-110. ISBN 978-963-489-066-9.
 • Pátková J.: Reflexe slovenské literatury v českém prostředí po roce 2000. In Součková M.: K teoretickým a praktickým aspektom slovenskej literárnej kritiky po roku 2000. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. • p. 181-194. ISBN 978-80-555-2295-1.
 • Pátková J.: Anketa. Sto rokov - sto let. Fraktál, 2018, č. • no. 1, s. • p. 42-42. ISSN 2585-8912.
 • Pátková J.: Dva varianty kolonizačního románu : obraz popřevratového Slovenska v zapomenutých románech Levoča (1926) a Nová země (1927). Česká literatura, 2018, č. • no. 66, s. • p. 679-695. ISSN 0009-0468.
 • Pátková J.: Images of Shoah and Porajmos in Contemporary Slovak Literature. Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal. New Series, 2018, č. • no. 1, s. • p. 38-52. ISSN 1056-005X.
 • Pátková J.: Hurbanova koncepce česko-slovenské vzájemnosti na příkladu obrozenského cestopisu. Slovenská literatúra, 2018, č. • no. 65, s. • p. 165-182. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: První republika literární: očima českého slovakisty Emila Charouse. In Pátková J., Nábělková M.: Naša/Vaša prvá republika - Naše/Vaše první republika. Praha, Slovensko-český klub, z. s., 2018, s. • p. 11-22. ISBN 978-80-87016-14-5.
 • Pátková J.: Emil Charous a jeho koncept slovenské literatury v českých literárněhistorických příručkách. In Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2018, s. • p. 84-95. ISBN 978-80-973125-0-3.
 • Pátková J.: Kam zmizelo Československo? : Společné dějiny ve slovenské literatuře. A2, 2018, č. • no. 14, s. • p. 5-5. ISSN 1803-6635.
 • Pátková J.: Česko-slovenský príbeh v literatúre je unikátny. SME : denník, 2018, č. • no. 26, s. • p. 15-15. ISSN 1335-440X.
 • Pátková J.: Limity historické fikce v Krištúfkově novele Ema a smrtihlav. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. • p. 164-175. ISBN 978-80-555-1879-4.
 • Pátková J.: Ke Štúrově cestopisu Cesta do Lužic (vykonána z jara 1839). Slavia, 2017, č. • no. 86, s. • p. 1-14. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové. Slovenská literatúra, 2017, č. • no. 64, s. • p. 87-103. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Róbert Kiss Szemán: Slovanský Goethe v Pešti : Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. Slavia, 2015, č. • no. 84, s. • p. 113-116. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Příběh současné slovenské literatury v monografickém zpracování. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 226-229. ISSN 0862-8440.
 • Pátková J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000. 2. část. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2015, č. • no. 67, s. • p. 67-71. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J.: Ke konceptu těla a tělesnosti v povídkách a novelách Stanislava Rakúse. In Součková M.: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. • p. 276-292. ISBN 978-80-555-1401-7.
 • Pátková J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000. 1. část. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2015, č. • no. 67, s. • p. 30-35. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J.: Dumky večerní na rozhraní - ke Štúrově básnickému cyklu. In Chmel R.: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje. Bratislava, Kalligram, 2015, s. • p. 80-95. ISBN 978-80-8101-914-2.
 • Pátková J.: Od juvenilií k porevolučním prózám. Romboid, 2015, č. • no. 50, s. • p. 64-66. ISSN 0231-6714.
 • Pátková J.: Stanislav Rakús: Medzi látkou a témou. Slavia, 2014, č. • no. 83, s. • p. 106-108. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J., Nagy P.: Rozhovor o slovenské literatuře 20. století. Půlnoční expres, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 2-7. ISSN 2336-1166.
 • Pátková J.: Příspěvek k diskusi o dějinách středoevropských literatur. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 189-192. ISSN 0862-8440.
 • Pátková J.: Z časopiseckých juvenilií Stanislava Rakúse : poznámky k interpretaci literárních textů z let 1963 - 1976. Slovenská literatúra, 2011, č. • no. 58, s. • p. 546-557. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Konstanty Rakúsovy tvorby : (K interpretaci povídky Vymeriavanie plochy). In Součková M.: Medzi umením a vedou : (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúse). Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. • p. 158-164. ISBN 978-80-555-0151-2.
Úvod > Department > Teaching staff > Jana Pátková