Jiří Januška

Jiří Januška, Ph.D.

Job
 • vedoucí (head) - Department of Central European Studies
 • (Agenda) - Department of Central European Studies
 • (Agenda) - Department of Central European Studies
 • (Agenda) - Department of Central European Studies
 • (Agenda) - Department of Central European Studies
Consulting hours
 • dle dohody
Address

Department of Central European Studies
Místnost č. 9

Jiří Januška teaches Hungarian language courses as well as Hungarian linguistics. His research interests include Hungarian linguistics, Czech–Hungarian linguistic relationships, comparison of Central European languages, and also metalinguistic questions. He compiled a history of Hungarian Studies at Czech universities and also the history of Hungarian Studies as a linguistic discipline in the Czech Republic.

Schedule

Education

 • 2017: Ph.D. in Linguistics, Charles University, Prague
 • 2009: Mgr. [= M.A.] in Linguistics, Phonetics and Hungarian Studies, Charles University, Prague

Employment

 • 2012–present: Faculty of Arts, Charles University, Prague: Department of Central European Studies
 • 2007–2009: Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Publications

[Academia.edu profile]

 • JANUŠKA, Jiří (2020). Central European languages as a complex research issue: summarising and broadening the research foci. In: SZUCSICH, Luka – KIM, Agnes – YAZHINOVA, Uliana (eds.): Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Wien – Berlin: Peter Lang, 55–93. [www]
 • JANUŠKA, Jiří (2018). Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách [The history of teaching of the Hungarian language and of Hungarian philology at Czech universities]. In: JANUŠKA, Jiří (ed.). Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, 27–66.
 • JANUŠKA, Jiří – PÍŠA, Petr (2018). A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években [The establishment, activities and closing of the first Hungarian department at the university of Prague in the 1850s]. Századok. 152(3), 651–670. [PDF]
 • JANUŠKA, Jiří (2017). Počátky a přehled působení Petra Rákose na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze [An overview of Péter Rákos’ pedagogical work at Charles University in Prague]. In: JANUŠKA, Jiří – BERKES, Tamás (eds.). Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála = Hungarobohemica pragensia: tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, 39–46. [PDF]
 • JANUŠKA, Jiří (2013). Čeští lingvisté o maďarštině (přehled témat) [Czech linguists on the Hungarian language: a thematic overview]Časopis pro moderní filologii. 95(1), 55–70.
 • JANUŠKA, Jiří (2013). Rákos Péter pályafutásának kezdetei és pedagógiai tevékenységének állomásai a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi KaránBohemia: Folyóirat a cseh kultúra barátainak (Budapest), A Bohemia folyóirat 2012. április–2013. márciusi számának melléklete, 7–10. [PDF]
 • JANUŠKA, Jiří (2012). Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách [The history of teaching of the Hungarian language and of Hungarian philology at Czech universities]Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 52(2), 69–100. [PDF]

Translations

 • FERCSIK, Erzsébet: Slovanská jména v dnešním maďarském repertoáru křestních jmen. In: JANUŠKA, Jiří (ed.): Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, 2018, 198–211. Translation from Hungarian to Czech.
 • ŻMIGRODZKI, Piotr. MetalingvistikaStudie z aplikované lingvistiky. 2013, 4(2), 85–99. Translation from Polish to Czech. [PDF]
 • KOVÁCS, István. Piłsudski… Katyň… Solidarita…: klíčové pojmy polských dějin 20. století. Brno: Barrister & Principal, 2010. 308 pp. Translation from Hungarian to Czech.

Edited Volumes

 • JANUŠKA, Jiří (ed.). Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, 2018. 480 pp.
 • JANUŠKA, Jiří – BERKES, Tamás (eds.). Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála = Hungarobohemica pragensia: tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, 2017. 270 pp. [E-SHOP]
 • NOVÁK, Pavel. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. KŘIVAN, Jan – JANUŠKA, Jiří – CHROMÝ, Jan (eds.). Praha: Akropolis, 2010. 338 pp.

Conference Organization

 • 2007–present: Summer School of Linguistics, 2007–2015 Dačice, 2016–2017 Litomyšl, 2018 Kroměříž
 • 26.–27.11.2013: Conference on 160 years of Hungarian Studies at Czech universities, Prague
Úvod > Department > Teaching staff > Jiří Januška