Marek Junek

  Consulting hours
  • dle dohody
  Address

  Schedule

  Publications

  • Junek M.: Spolková činnost a česko-slovenské vztahy na moravsko-slovenském pomezí po roce 1918. In Česko-slovenská historická ročenka. Bratislava, Veda, 2014, s. • p. 25-38. ISBN 978-80-89391-35-6.
  • Junek M.: Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. 268 s. • p. ISBN 978-80-7308-513-1.
  • Junek M.: Počátky Katolické akce v Gottwaldovském kraji a na Veselsku. Slovácko, 2012, č. • no. 53, s. • p. 283-290. ISSN 0583-5569.
  • Junek M.: Národnostní menšiny v první Československé republice. Polská menšina. In Národnostní menšiny v Československu 1918 - 1938. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 177-184. ISBN 978-80-7308-413-4.
  • Junek M.: Program na vlnách Rádia Svobodná Evropa. In Svobodně! Rádio Svobodné Evropa 1951-2011. Praha, Radioservis, Český rozhlas, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011, s. • p. 74-100. ISBN 978-80-86212-83-8.
  • Junek M.: Anton Štefánek. Životopisný náčrt. In Anton Štefánek - vedec, politik, novinár. Bratislava, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011, s. • p. 10-29. ISBN 978-80-85544-71-8.
  • Junek M.: Milan Hodža očima Antona Štefánka. Vzájemné vztahy zachycené na základě Štefánkových osobních záznamů. In Anton Štefánek - vedec, politik, novinár. Bratislava, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011, s. • p. 184-191. ISBN 978-80-85544-71-8.
  • Junek M.: Slovenská redakce Rádia Svobodná Evropa. In Svobodně! Rádio Svobodné Evropa 1951-2011. Praha, Radioservis, Český rozhlas, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011, s. • p. 60-71. ISBN 978-80-86212-83-8.
  • Junek M.: Místo doslovu (Nové časy po roce 1989). In Veselí nad Moravou : město na řece času. Veselí nad Moravou, Město Veselí nad Moravou, 2011, s. • p. 441-447. ISBN 978-80-260-0252-9.
  • Junek M.: Veselí v období normalizace (1969-1989). In Veselí nad Moravou : město na řece času. Veselí nad Moravou, Město Veselí nad Moravou, 2011, s. • p. 423-440. ISBN 978-80-260-0252-9.
  • Junek M.: Veselí nad Moravou v letech 1945 - 1968. In Veselí nad Moravou : město na řece času. Veselí nad Moravou, Město Veselí nad Moravou, 2011, s. • p. 391-422. ISBN 978-80-260-0252-9.
  • Junek M.: Veselí nad Moravou v První ČSR a za Protektorátu. In Veselí nad Moravou : město na řece času. Veselí nad Moravou, Město Veselí nad Moravou, 2011, s. • p. 347-390. ISBN 978-80-260-0252-9.

  Thesis supervision

   

   

  Úvod > Department > Teaching staff > Marek Junek