Maria M. Nowakowska

Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.

Consulting hours
  • dle dohody
Address

Department of Central European Studies
Místnost č. 8

Schedule

Publications

  • Nowakowska M.: Problemy z nauczaniem szyku polskiego na gruncie czeskim i słowackim. In Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3 = Język w kulturze, kultura w języku 3. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. • p. 18-27. ISBN 978-80-555-1779-7.
  • Nowakowska M.: Na co komu -owa (-ová/-ova/-eva), czyli o nazwiskach (i nie tylko) żeńskich w wybranych językach słowiańskich. Dissertations of Language Comitte, 2016, č. • no. 62, s. • p. 71-79. ISSN 0076-0390.
  • Nowakowska M.: Nauczanie aspektu czasowników polskich na gruncie słowiańskim. Studies in Teaching Polish to Foreigners, 2016, č. • no. 23, s. • p. 191-197. ISSN 0860-6587.
  • Nowakowska M.: Postacie bajkowe i fantastyczne na tle wybranych języków słowiańskich - problem "szemranego" rodzaju gramatycznego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2014, č. • no. 21, s. • p. 221-229. ISSN 0860-6587.
  • Nowakowska M.: Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2013, č. • no. 20, s. • p. 141-147. ISSN 0860-6587.
  • Nowakowska M.: ACTA i inne najnowsze akronimy w języku polskim, słowackim i słoweńskim. In Philologica. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s. • p. 107-115. ISBN 978-80-223-3559-1.
  • Nowakowska M.: Interferencje z zakresu składni zachodzące w procesie przyswajania polszczyzny przez Słoweńców uczących się języka polskiego. In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). München, Verlag Otto Sagner, 2012, s. • p. 188-192. ISBN 978-3-86688-236-2.
  • Nowakowska M.: Świat wulgaryzmów w słowackim przekładzie "Wojny polsko-ruskiej" Doroty Masłowskiej. In Individualna in kolektivna dvojezičnost, Bilingvizem - 2. slavistična srečanja. Ljubljana, Oddelek za slavistiko FF UL, 2012, s. • p. 416-426. ISBN 978-961-237-557-7.
  • Nowakowska M.: Podstawy etykiety językowej w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2011, č. • no. 18, s. • p. 141-148. ISSN 0860-6587.
Úvod > Department > Teaching staff > Maria M. Nowakowska