Pavel Kubaník

Mgr. Pavel Kubaník, Ph.D.

Consulting hours
 • dle dohody, č. 116 (Celetná 20)
Address

Institute of Ethnology, Central European and Balkan Studies IECEBS
Místnost č. 116

Pavel Kubaník is Assistant Professor at the Romani Studies Section, where he currently teaches practical Romani language courses, courses focused on field research and Romani groups worldwide, and sociolinguistic issues connected with the Romani language. He has had a long-term interest in the situation of the Romani language in the Czech Republic. His other research interests include the issue of language socialisation. He gained experience from his visits and stays among Roma in Poland, Czechia, and Slovakia. Together with Helena Sadílková, he is Editor-in-Chief of the Roma studies journal Romano džaniben. Since 2010 he has also organized the informal lecture series Romistické utopie [Romistic Utopias] focusing on results and problems of current research among the Roma.

Schedule

Publications

 • Kubaník P.: School, languages and power in pretend play of Romani children. In Mendes M., Magano O., Toma S.: Social and Economic Vulnerability of Roma People. Key Factors for the Success and Continuity of Schooling Levels. Neuveden, Springer, 2021, s. • p. 53-63. ISBN 978-3-030-52588-0.
 • Sadílková H., Kubaník P.: 30 years of Prague Romani Studies at Charles University (1991-2021). In Sadílková H.: 2021 Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies – Book of Abstracts. Praha, Charles University, Faculty of Arts, 2021, s. • p. 21-36. ISBN 978-80-7671-036-8.
 • Kubaník P.: Jazyková směna v pražské romské rodině. In Mušinka A., Bernasovský I.: Rómovia – rodina – príbuzenstvo. Interdisciplinárny pohľad. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Časť II. Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2020, s. • p. 53-62. ISBN 978-80-555-2590-7.
 • Kubaník P.: Romani in child directed speech. In Matras Y., Tenser A.: The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. Neuveden, Palgrave MacMillan, 2020, s. • p. 489-514. ISBN 978-3-030-28104-5.
 • Kubaník P.: Pohledy na výchovu a dětství v romských rodinách. Úvod k tematickému dvojčíslu Romano džaniben. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 5-12. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: "Nebijte se, hádejte se." Socializace asertivity v Gavu. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 23-44. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Baby talk - mluvení na děti. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny A-M. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 153-154. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Kubaník P.: Using Romani in Language Socialization in a Czech Rom Family. In Kyuchukov H., Marushiakova, Elena U., Popov, Vesselin U.: Roma: Past, Present, Future. Mnichov, Lincom, 2016, s. • p. 238-250. ISBN 978-3-86288-736-1.
 • Kubaník P., Ort J.: Sas o ľudos pre bida. Paľis imar lokores aviľam ke amende, the o gadže the o Roma. / Lidé na tom byli špatně. Potom už jsme pomaloučku přišli k sobě, i gádžové i Romové. Rozhovor s paní Zuzanou Sivákovou. Romano Džaniben, 2016, č. • no. 23, s. • p. 125-144. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Hra na knížky. Poznámky k akvizici slovenštiny v Gavu. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2015, s. • p. 374-397. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Kubaník P.: Škádlení dětí v romské osadě. In Kesselová J., Ološtiak M., Imrichová M.: Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. • p. 110-115. ISBN 978-80-555-1160-3.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Kubaník P.: Dětský registr romštiny. Romano Džaniben, 2012, č. • no. 18, s. • p. 61-80. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.
Úvod > Department > Teaching staff > Pavel Kubaník